En balansgång mellan gammalt och nytt

En massa stolar, gamla fina byråer och en Tandberghögtalare. Det står i Jesper Wachtmeisters atelje när Papperstidningen kommer på besök. Han är en av Sveriges cirka 20 möbelkonservatorer.

– Det var faktiskt min mamma som föreslog det, och så blev det. Det visade sig att jag hade lite handlag med hantverket, säger Jesper Wachtmeister, som nu har ett kvartssekels erfarenhet av hantverket.
Han har bland annat restaurerat möbler på Stockholms slott och för auktionsfirman Sotheby’s i New York. Sedan 1993 är han privatpraktiserande. Numera i ateljen intill bostaden på Kråkeborg strax söder om Halmstad kyrka, mittemellan Sireköpinge och Kågeröd.

Han visar upp ett engelskt bord, troligen från 1800-talet, en gustaviansk byrå och en byrå i rokoko. Men de flesta möbler som folk lämnar in är stolar, ofta svenska, berättar han. Han visar upp en gustaviansk stol och stoppningen av halm och hö. Just 1700-talet kan ses som en gyllene era för svensk möbeltillverkning.
– Vi hade en rätt stor möbelproduktion i Sverige då, särskilt andra halvan av 1700-talet och en bit in på 1800-talet. Under empiretiden i Stockholm var hantverket som bäst. Då gjordes tekniskt sett de bästa möblerna, säger Jesper Wachtmeister.

Som möbelkonservator vill han föra möblernas talan och ”skydda dem mot övergrepp”
– En möbelkonservator är till för att bevara möbler för eftervärlden. Det är så jag ser det, säger han.
Ibland kan det vara en svår balansgång om en skada eller fläck på en möbel ska åtgärdas eller inte, berättar han. Stör det helhetsintrycket eller är det en del av patinan? Patina kan sägas vara normalt slitage, små skador som inte stör funktion och utseende för mycket. Sådant som vittnar om att möbeln har använts under lång tid. Vad som anses vara patina förändras också över tid.
– Det handlar om att inte göra för mycket, utan låta spår av patina sitta kvar. Det är möbelns historia som sitter däri.
– En gammal möbel ska se gammal ut.

Ett franskt bord från 1800-talet. Mässingslisterna har släppt. Det är resultatet av att träet krympt.

Bedömningen kan vara subjektiv.
– Det är stor skillnad i hur långt olika konservatorer är beredda att gå, säger Jesper Wachtmeister.
Konservatorer som jobbar på museum kan tillåta sig vara mycket restriktiva, eftersom deras uppgift enbart är att ”stoppa vidare förfall”, till skillnad från i ett privathem där möbeln också ska användas.
– Där måste det fungera. Det gäller att hitta vettiga lösningar och en balans, säger Jesper Wachtmeister.

Gustaviansk stol med originalstoppning av hö och halm.

Hans erfarenhet är att kunderna i de allra flesta fall lyssnar på hans argument.
– En absolut sanning är dock att original är original. Det ska man i största möjligaste mån bevara och inte förvanska. Strävar man efter det, så är man på god väg. Man bör göra så lite ingrepp i originalet som möjligt.

Det tillhör ovanligheterna att Jesper Wachtmeister ska fixa till en Tandberg-högtalare från 1970-talet.

På golvet, några meter från ingången, står en udda fågel i Jesper Wachtmeisters värld:  en Tandberghögtalare från 1970-talet. Strax bredvid står ett bord från 1800-talets Frankrike. Det är ett arbete i en stil som från början utarbetats av André Charles Boulle, Ludvig den XIV:s hovsnickare och konsthantverkare. De typiska mässingslisterna har nu släppt.
– Det är ett enastående arbete, det är helt otroligt fint, säger Jesper Wachtmeister.

 

I det torrare inomhusklimat som vi har i dagens samhälle, så krymper träet ofta, vilket i det här fallet gjort att mässingsplåten har släppt från limningen.
– Främsta orsaken till skador är torkskador. Vi har fått bättre bostadsstandard och det ska vi vara glada för, men det är inte lika bra för möblerna, säger Jesper Wachtmeister.
Skinnet som sitter på bordet ska han nog låta vara kvar, trots mörka fläckar. Det är en del av patinan.

I övre sprutan är det sprit och vatten för att lösa upp gammal limfodring. I de två undre två olika typer av lim.

Jesper Wachtmeister

  • Bor: Kråkeborg strax söder om Halmstad kyrka.
  • Ålder: 56.
  • Gör: Möbelkonservator sedan 25 -30 år.