Fullsatt när Landskronakarnevalen bjöd in stadens föreningsliv

Landskronakarnevalen som på uppdrag av staden arrangeras av Creandia vill i år slå ett extra slag för alla ideella föreningar som finns i Landskrona. Målsättning är i år precis som tidigare att Landskronakarnevalen ska ha något att erbjuda för alla, men också att alla ska ha möjlighet att visa upp sin verksamhet när stadens gator fylls under karnevalsdagarna.

För varje år som Creandia genomfört Landskronakarnevalen på uppdrag av staden har man lagt till och förbättrat utbudet från år till år. Men Creandia är aldrig nöjda, det kan alltid bli lite bättre och av precis den anledningen vill man nu ge Landskronas alla ideella föreningar en möjlighet att vara med att påverka förutsättningarna för att deras deltagande ska bli så bra och meningsfullt som möjligt.
I veckan som gick hade man därför bjudit in föreningarna för att informera om Landskronakarnevalens planer för i år. I Landskrona Dansstudios lokaler samlades ett 30-tal representanter från föreningslivet och på plats fanns bland annat karnevalsgeneralen Lena Bergkvist själv för att presentera arbetet bakom och tankarna kring upplägget.
Karnevalsstabens vilja och önskan är att föreningarna själva ska komma in med förslag och önskemål om hur deras deltagande skulle kunna få bästa förutsättningar. Ramarna som finns för karnevalen har staden satt upp och Creandia som genomför den måste i alla led förhålla sig till dessa.
Efter presentationen fick vi på Papperstidningen berätta kort om oss och om vårt engagemang i Landskronakarnevalen där vår uppgift bland annat består av en kontinuerlig bevakning och marknadsföring av årets upplaga.
Under fikat gavs det utrymme för frågor men också förslag och önskemål kom upp på bordet. I slutändan är det viktigt att föreningarna själva funderar över vad som skulle kunna få just deras verksamhet att synas lite extra. Förutsättningarna är mycket goda med så mycket människor samlade på en och samma gång så tar man tillvara på just det har man alla möjligheter att nyttja karnevalen lite mer långsiktigt genom exempelvis nya medlemmar.
Uppföljning av mötet kommer ske och förhoppningsvis kommer initiativet mynna ut intressanta inslag under karnevalsdagarna.
– De föreningar som kanske också har lust att klä ut sig eller göra något kul i karnevalståget är hjärtligt välkomna att gå med i tåget, säger Johanna Winhag som har ansvar för dessa bitarna.

Blev din förening inte inbjuden till mötet? Ta kontakt med Creandia eller Johanna Winhag så informerar dom dig om vilka möjligheter som finns att göra något roligt och meningsfullt under årets Landskronakarneval.
Här hittar du kontaktuppgifter: www.landskronakarnevalen.nu/