Gammaldags gatunamnsskyltar utreds

Den äldre typen av gatunamnsskyltar med blå botten och vit text är snyggast. Det tycker SD som yrkat på en skylt-utredning som nu ska genomföras.

Den som vandrar Landskronas gator med falkögon på, kan idag notera tre typer av skyltar som anger gatunamn. En typ av emaljskylt med svart text på vit botten, en äldre typ med vit text på blå botten, och så de modernaste med svart text på reflekterande botten av trafikmärkessnitt, som sitter monterade på stolpar.
I sitt budgetförslag för 2017 så gjorde SD en rad tilläggsyrkanden, och ett av dessa, som antogs av fullmäktige, var att utreda om det går att den äldsta typen, vit text på blå botten, i hela stadskärnan. Sådana finns idag på några platser, bland annat på gatorna runt Kvarntorget.
– På senare år har Landskrona blivit allt mer attraktivt för turister. Vi har blivit inspirerade av äldre svenska städer där det ofta sitter den typen av gatunamnsskyltar, förklarar Daniel Peterson (SD) som varit med och tagit fram yrkandet.
SD har yrkat på att teknik- och serviceförvaltningen gör en utredning av om det går att införa de blå-vita skyltarna i centrum och vad det i så fall kräver.
– Om vi har olika typer av skyltar, utan några särskilda bestämmelser, varför inte försöka göra det enhetligt?, frågar Daniel Peterson.
Vad tänker ni er som en rimlig kostnad i så fall?
– Kostnaden, och andra förutsättningar, vill vi få svar på i utredningen. Men om förvaltningen skulle komma fram till att det är lämpligt att byta så tror jag inte det behöver bli särskilt dyrt, inte om man gör det allt eftersom i samband med renoveringar och liknande.

Stadsantikvarien Lena Hector har inga särskilda synpunkter på stadens gatunamnsskyltar, men har ett önskemål.
– Det vore roligt om även kvartersnamnet kunde vara med, de säger ofta en hel del om stadens historia.

Bilden ovan: I kvarteren kring Kvarntorget kan man se exempel på alla tre typer av gatuskyltar som finns i Landskrona. Dessa tre finns inom en radie på 50 meter.