HSB satsar på nästa generation

I veckan som gick bjöd HSB Landskrona in ett gäng sjunde- och åttondeklassare från LA School of Sports. Syftet var att dra igång det samarbete man nu står inför kommande år. Tanken är att presentera en hel palett av olika yrken som behövs för att kunna fortsätta bygga bostäder i framtiden.

Projektledare HSB Landskrona Anders Olsson (th.) berättade tillsammans med Mikael Jönsson vd om hur en bygge går till, hur lång tid det tar och kortfattat om vilka olika yrkesroller som krävs i processen.

Fastighets- och byggbranschen står inför både generationsskiften och färre utbildade personer. Man vill därför i ett tidigt skede locka fler att välja ett yrke inom en bransch med stort behov av yrkeskunnig personal och därmed också en god tillgång på bra jobb.
Vad som lockar människor att välja yrkesbana här i livet finns det säkert lika många anledningar som personer till. Vi som varit yrkesverksamma i många år vet att det inte alltid blir som man planerar men också att det man möter i livet ger insikt och  ibland sår ett frö till en framtida karriär.
Bygg- och fastighetsbranschen kommer på kort sikt behöva yrkeskunniga människor för att överleva och genom att tidigt locka unga att välja en utbildning med mål inom branschen säkrar man framtiden.
Genom att låta eleverna få insikt i vilka olika yrkesgrupper som faktiskt behövs för att kunna bygga bostäder och andra fastigheter hoppas HSB Landskrona på att kunna locka fler unga att välja en riktig framtidsbransch.
Efter årtionden av en överrepresentation på nyutbildade akademiker och mediafolk, skriker nu vissa branscher efter folk som både vill och kan jobba. Men man behöver också personal med utbildning, då kraven på kunskap i olika yrken ständigt ökar.
Fastighets- och byggbranschen erbjuder en stor bredd så att hitta något yrke som man skulle vilja satsa på är inte så svårt.

Från vänster Ann Wikerberg, medlemsansvarig HSB Landskrona, Roland Schultze rektor på LA School of Sports, Malin Setterberg matte- och no-lärare LA School of Sports, Mikael Jönsson vd HSB Landskrona och Anders Olsson, projektledare HSB Landskrona.

Vid första mötet HSB Landskrona hade med eleverna från LA School of Sports presenterade vd Mikael Jönsson och projektledaren Anders Olsson kortfattat vad HSB gör och står för, men också lite om hur en byggprocess fungerar.
Under det kommande året ska eleverna arbeta med projektet inom ramarna för skolans obligatoriska ämnen.
Elevernas önskemål har till stor del fått vara med och påverka upplägget i projektet och bland annat kommer det bestå av arbetsplatsbesök, föreläsningar av olika yrkesverksamma inom HSB och deras underleverantörer. Eleverna kommer också exempelvis få rita ett hus för att på så sett få en inblick av vad som krävs för att sedan färdigställa det, från ritbordet tills dess att människor flyttar in.
Exakt hur projektet kommer se ut, får växa fram över tid. Ord som hållbarhet och miljö intresserar ungdomarna, men även HSB som arbetar hårt med just dessa frågor både när det gäller byggnation av nya bostäder men också när det gäller förbättringar av befintliga.

Uppstarten av årets projekt var en timmeslång presentation med fika och möjlighet till frågar på plats hos HSB Landskrona.
Det var mycket facktermer och yrkestitlar som nämndes, men det mesta kommer förhoppningsvis klarna för eleverna vartefter projektet fortlöper.
På frågan om hur mycket förkunskap eleverna hade inför uppstarten fick vi veta att den saknades.
– Vi vill att eleverna själva ska kunna påverka projektet och styra det åt ett håll dom känner är intressant, berättar matte- och no-läraren Malin Setterberg.
– Vi kommer erbjuda en palett av yrken och försöka möjliggöra att eleverna får svar och inblick i de olika yrkena, berättade Anders Olsson projektledare på HSB Landskrona.
I fjol gjorde HSB ett liknande projekt tillsammans med femteklassare från Albanoskolan här i Landskrona. I årets projekt har man valt att arbeta med de elever som nu måste börja fundera på sina gymnasieval.
– Vi stäppar nu upp årets projekt. Fjolårets projekt i samband med färdigställandet av Västerpark var väldigt roligt, men redan efter första mötet idag känner man att dessa eleverna har lättare för att ta till sig informationen, säger Mikael Jönsson vd på HSB Landskrona.
Uppstartsmötets längd var perfekt att HSB Landskrona dessutom bjöd eleverna på frukt, kakor, chokladbollar och smoothies gjorde nog inte mötet sämre för vare sig elever eller personal.
Papperstidningen kommer följa projektet under året och mer om uppstarten kan du läsa i nästa veckas tidning.

Bilden ovan: HSB Landskronas vd tog emot elever och lärare från LA School of Sports.