Landskronabor har blivit mindre trygga

Oro i världen och poliskris spelar in tror trygghetssamordnare

I stort sett samma värden som för år 2015 – men en försämring i den upplevda tryggheten ute på stan på kvällen. Så kan man sammanfatta resultaten av förra årets trygghetsmätning som blev klara i dagarna. Men det är mer oro i omvärlden och en krisande polisorganisation som står bakom, än faktiska brott tror de som jobbar med trygghetsfrågor.

Med flera rån nyligen och bränderna i mellandagarna, kanske det inte skulle komma som någon överraskning om många Landskronabor upplevde sig som mer otrygga. Men enkätundersökningen är utskickad under oktober förra året, så de händelserna har inte spelat in. Ändå uppger bara drygt hälften, 52 procent, av de som svarat att han eller hon känner sig ”trygg ute ensam sen kväll”. En försämring jämfört med 2015 då 56 procent uppgav att de kände sig trygga, och ett stort kliv nedåt jämfört med 2013 då 59 procent var det. Under 2014 gjordes ingen trygghetsundersökning på grund av polisens omorganisation. En försämring alltså, men ändå klart bättre värden än när trygghetsundersökningarna började 2001.

Men det är snarare en orolig omvärld än faktiska brott som har ökat otryggheten tror kommunens trygghetssamordnare Annika Wågsäter som tillsammans med polisinspektör Anders Enqvist presenterar resultaten – och turbulensen kring polisens omorganisation.
– Det har varit mycket negativ publicitet kring polisen, konstaterar Anders Enqvist.
– Jag tror att det kan väcka frågor kring om det saknas en kapabel väktare i form av polis.

I förra årets undersökning delades Landskrona för första gången upp i flera delar, tidigare är det bara tätorten Landskrona och byarna som redovisats för sig. Fyra områden har staden delats in i: Borstahusen/Västra Fäladen, Centrum/Öster, Karlslund och övriga tätorten.
– Nu kan vi bättre följa upp vad våra åtgärder får för effekter, det blir lite en nystart för trygghetsmätningarna, menar trygghetssamordnaren Annika Wågsäter.
Kanske inte helt förvånande så är det Centrum/Öster och Karlslund som står ut i undersökningen. Det är där störst andel har svarat att de känner sig otrygga ute ensamma under sen kväll. Det är också där som flest är oroliga för att bli misshandlade och upplever problem med stökiga ungdomsgäng. Men, värt att notera, så verkar också förtroendet för polisen vara högst i de områdena. I Centrum/Öster är det 54 procent som svarat att de tycker att ”polisen bryr sig om lokala problem”, i Karlslund är den siffran 57 procent. Det kan man jämföra med med Borstahusen/Västra Fäladen, där bara 31 procent tycker det.
– Det är Centrum/Öster och Karlslund som är våra fokusområden, och det visar att vi är på rätt spår, säger Anders Enqvist.
– Alla poliser i Landskrona vet att har man någon tid över så lägger man den där.

Åtgärder då? Hur ska tryggheten öka? Kommunen kommer tillsammans med polisen fortsätta på den inslagna vägen berättar Annika Wågsäter.
– Det är lite tidigt att säga, nu får vi följa upp mätningen för att se vad det behövs för nya åtgärder och hur den påverkar polisens och kommunens överenskommelse för 2018/2019.
Några åtgärder är dock redan beslutade berättar hon.
– Vi ska öka vuxennärvaron på stan ännu mer. Det finns ju redan nattvandring på stan, och nu ska vi få det även på vardagar under loven. Mellan klockan 18 och 22 kommer vuxna från föreningslivet gå runt.

Trygghetsvandringen, där boende i ett område pekar ut upplevda problem för polisen och kommunen, återkommer också. Men i år i ny form.
– Det blir en digital trygghetsvandring med temat belysning. Under februari månad kan man markera ut platser som är mörka på kommunens hemsida och även skriva en kommentar, berättar Annika Wågsäter.

Bilden ovan: Kommunpolis Anders Enqvist och kommunens trygghetssamordnare Annika Wågsäter presenterade resultaten av förra årets mätning. Nu ska de gås igenom för att bli underlag för en ny överenskommelse mellan polisen och kommunen.

Det blev en del röda fält i siffrorna för 2016 – och främst gäller det att man inte känner sig trygg ute sent på kvällen.

Resultaten av Landskronapolisens trygghetsmätning för 2016 hittar du HÄR
Och kartan där man kan peka ut mörka platser hittar du HÄR

Polisens trygghetsundersökning 2016

  • I Landskrona har trygghetsundersökningen genomförts sedan 2001.
  • Cirka 2100 enkäter har skickats ut, 59 procent har svarat.
  • Enkäterna har gått till slumpvis utvalda personer inom de fem geografiska områdena Borstahusen/Västra Fäladen, Centrum/Öster, Karlslund, övriga tätorten och annan del (byarna).