Landskronahem säljer på Silvergården – och köper på Koppargården

Det har redan spekulerats åtskilligt i saken. Under måndagen bekräftades gissningarna: Landskronahem säljer av lägenheter på Karlslund – men bolaget köper också.

Det rör sig om 265 lägenheter på Silvergården som Landskronahem säljer till Paulssons fastighets AB, det beslutade styrelsen under måndagens möte. Men Landskronahem köper samtidigt fastigheter Paulssons lägenhetsbestånd på Koppargården, totalt 245 lägenheter. Det gör Landskronahem till enda fastighetsägare på Koppargården.
– För att kunna genomföra den planerade omdaningen av Karlslund måste vi ha ett samlat fastighetsägande. Genom förvärvet i Koppargården får bolaget nu möjlighet att ta ett helhetsgrepp i arbetet med att skapa ett sammanhållet, attraktivt bostadsområde, säger Kenneth Håkansson, styrelseordförande i Landskronahem i ett pressmeddelande.

För att affären mellan Landskronahem och Paulssons fastigheter ska gå igenom så måste den antas av först kommunstyrelsen den 16 mars, och slutligen kommunfullmäktige den 3 april. Beslutet i fullmäktige kan dock försenas om oppositionen ställer krav på återremiss, något som hänt förr.

Som Papperstidningen tidigare skrivit om så har Landskronahems styrelse beställt idéskisser för hur Karlslund/Norrestad skulle kunna göras om från fyra arkitektkontor, med en maximal kostnad på 160 000 kronor styck. Papperstidningen har begärt att få ta del av förslagen, men nekats med hänvisning till att de utgör arbetsmaterial.

Nu har dock styrelsen bestämt sig för ett av förslagen, det som är inlämnat av arkitektbyrån FOJAB, i ett så kallat ”inriktningsbeslut”.
– FOJAB:s idéförslag är det som bäst stämmer överens med våra ambitioner för området. Förslaget blir därför vägledande i arbetet tillsammans med staden, övriga fastighetsägare och hyresgästerna kring omdaningen, säger Helena Fremle, vd på Landskronahem i pressmeddelandet.
Någon närmare information om vad förslaget går ut på har inte Landskronahem presenterat i skrivande stund.

Bilden ovan: Det är FOJAB:s förslag som Landskronahems styrelse fastnat för. Förutom idéskissen här ovan finns det dock inte någon information om detta ännu.