Ljusare läge för högt hus

Det ser ljusare ut för Svabo:s planer på att bygga ett fyravåningshus nära idrottsplatsen, vid Södra Solhemsgatan i Teckomatorp. Det står klart efter att Mark- och miljödomstolen avslagit ett överklagande av kommunens nya detaljplan för området.

SVaBos:s vd: Robert Johansen, vd för Svabo. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

– Det var ju nödvändigt för att komma vidare, säger en glad Robert Johansen, vd för Svabo.
Det kommunala bostadsbolagets planer på ett ”höghus” i Teckomatorp gillades inte av en granne som i december  överklagade den nya detaljplanen till mark- och miljödomstolen. Det var något som riskerade att försena byggstarten med ett halvår, befarade Robert Johansen, när Papperstidningen skrev om ärendet för ett par veckor sedan. Den 27 januari kom beskedet att domstolen avslår överklagandet.
– Det gick fortare än väntat, säger Robert Johansen.
Domen går att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt till och med den 17 februari. Robert Johansen bedömer dock att sannolikheten är stor för att det skulle bli avslag på ett eventuellt överklagande.
Snart kan Svabo påbörja byggförberedelserna på allvar. Anbud ska inhämtas och den vinnande entreprenören ska projektera fram bygglovsunderlaget, men Lantmäteriet måste bilda den nya fastigheten innan bygglovet kan godkännas och det kan ta någon månad extra. Därför är det oklart när byggstart kan ske.
Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, är glad att Mark- och miljödomstolens domslut kom så pass snabbt.
– Jag är positiv eftersom vi har ett sådant skriande behov av bostäder och för att vi nu kan komma igång med processen snabbt fast det blev överklagat, säger han.
Han lyfter också fram Svabo:s dialogmöten med invånare i Teckomatorp för att utveckla området.

Bilden ovan: Eventuell försämring av utsikt eller insyn kan inte ”anses utgöra en betydande olägenhet i plan- och bygglagens mening”, skriver Mark- och miljödomstolen i domen. Här är ett foto taget med drönare från en höjd ungefär motsvarande fjärde våningen. Foto: Arkiv/David Lenander