Många frågor i luften efter Skånetrafikens svar

Inget tåg till Kävlinge, längre restider för pendlare och dyrare resa. Det var några av sakerna som fick Teckomatorpsbon Ann-Sofie Albrekt med flera att dra igång och lämna in en namninsamling till Skånetrafiken i december. Det skriftliga svaret lämnar en del övrigt att önska, menar hon. ”Det är inte komplett. Det är lite tråkigt att de inte läst ordentligt”, säger hon.

– De har inte besvarat alla frågorna. Så helt nöjda är vi inte, säger Ann-Sofie Albrekt.
– Överpriset som vi får betala för de här tre månader är inte ok. Och kommunikationen till Kävlinge. De två sakerna ignorerar de totalt.

”Teckomatorpsuppropet” rör främst kommunikationen till Kävlinge. När Skånetrafikens nya tidtabeller började gälla den 11 december, slutade också Pågatågen rulla mellan Kävlinge och Teckomatorp. Det gäller fram till år 2021 då Söderåsbanan öppnar. Istället går tågen söderut från Teckomatorp via Marieholmsbanan och Eslöv. Det gör att pendlare i Tågarp, Teckomatorp och Billeberga som ska till Lund och Malmö får något längre restider. Särskilt problematiskt skulle det bli för de 30-tal elever från Kävlinge som går på Svalöfs gymnasium. De skulle få orimligt lång restid till skolan. Efter stora protester från politiker och möten med Svalövs kommun, satte Skånetrafiken in en ny busslinjen, 210, som går sex turer om dagen mellan Svalöv och Kävlinge, via Teckomatorp.
– Buss 210 är främst till för skolungdomar och räcker inte för pendlare, framhåller Ann-Sofie Albrekt.
Helst hade hon sett timmestrafik med buss mellan Kävlinge och Teckomatorp.
– Sätt in buss på prov de här två månaderna som återstår, föreslår hon.
Något riktigt svar på den frågan ger inte Skånetrafiken i sitt svar:
”Linjen är nu planerad fram till sommaren 2017. I den planering som nu pågår av all vår trafik inför nästa tidtabell är detta en av de frågor vi prövar. Kollektivtrafiknämnden förväntas besluta om trafikplanen den 6 februari 2017 och vi återkommer därefter med besked. ”

I samband med tidtabellskiftet den 11 december, försvann också klockan 7.40-avgången söderut, eftersom det tåget togs bort. Att ersätta den avgången, vilket pendlargruppen ville, är inte lönt, enligt Skånetrafiken:
”Morgonförbindelsen var en möjlighet som öppnades genom snabbtåg Ystad – Malmö, med förlängning till Kävlinge. Trafiksituationen i Kävlinge gjorde att tåget förlängdes till Teckomatorp. Snabbtågen har nu utgått och därmed också förutsättningar för insatståget. Vi har undersökt om anslutande buss från Teckomatorp – Kävlinge för vidareresa med Öresundståg, skulle kunna vara en ersättning. Förslaget faller dock på att den samlade restiden blir så mycket längre i kombinationen tåg och buss att Pågatåg med senare avgång når målpunkten Lund före.”
När det gäller frågan om resekostnad, så var Skånetrafiken desto klarare:” Ja, ni fortsätter som tidigare och reser med Jojo-kort för 6 zoner som även gäller för resa med tåg via Eslöv.”
Ett utförligare svar väntar de efter den 6 februari då kollektivtrafiknämnden har möte om trafikplanen. Då ska de också ha lämnat in en uppdaterad version av namninsamlingen som i skrivande stund har 509 påskrifter.
– Vi fortsätter debatten med kollektivtrafiknämnden, säger Ann-Sofie Albrekt.
Efter namninsamlingen och mediabevakningen är det många som har hört av sig från hela Skåne.
– Det är oerhört många landsbygdsmänniskor som drabbats. Till exempel när de tog bort bussen Teckomatorp – Marieholm, där är det 1500 människor som nu står utan kollektivtrafik.
Pendlargruppen från Teckomatorp har nu gått upp i Facebookgruppen ”Skånes bortglömda landsbygdsresenärer”.

Bilden ovan: Ann-Sofie Albrekt tycker att Skånetrafikens svar på namninsamlingen lämnar en del övrigt att önska. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

 

 

Busslinje 210 kan fortsätta efter sommaren
Som det är nu så är busslinje 210 (Svalöv-Kävlinge via Teckomatorp) planerad fram till sommaren 2017.
– Vi har kontinuerliga möten med Skånetrafiken. När det gäller linje 210, så verkar det som att den kan komma att fortsätta gå fram till Söderåsbanan startar, säger Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Innebär det fler turer också?
– Det håller vi på och förhandlar om.
Resultaten av förhandlingarna väntas vara klara under våren, enligt planeringsstrateg Britta Fremling på Svalövs kommun.
– Jag hoppas att de planerar in fler bussturer efter sommaren 2017, men gärna tidigare. Skånetrafiken måste förstå att Svalöv är en pendlarkommun, säger Torbjörn Ekelund (L).
Han håller med Ann-Sofie Albrekt om att buss 210 inte täcker arbetspendlarnas behov. Han tycker också det är viktigt att Skånetrafiken planerar in en busshållplats vid salladsproducenten Norrvidinge boställe. Företaget har idag cirka 145 anställda, men är inne i en expansionsfas, med planer på cirka 1000 nyanställningar på tio års sikt.
– Skånetrafiken verkar tro att Norrvidinge grönt inte existerar, säger Torbjörn Ekelund.

Skånetrafiken: ”Vi måste ha medfinansiering för hösten”
Det var Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson som skrev svaret till Teckomatorpspendlarna.
Busslinje 210, som främst är till för skolpendlare, finns kvar fram till sommaren. Med största sannolikhet finns busslinjen kvar även under hösten, men det kräver att Kävlinge och Svalöv stoppar in lite pengar, berättar Linus Eriksson. Det saknas pengar för augusti-december i år.
– Vi för dialog med Svalöv och Kävlinge om medfinansiering, säger Linus Eriksson.
Finns linjen kvar nästa år?
– Vi har med linjen i vårt budgetäskande inför nästa år, 2018, säger Linus Eriksson.
Om busslinjen finns kvar nästa år beror alltså på regionpolitikernas svar, vilket väntas komma i augusti-september, tror han.
Finns det hopp om tätare turer på busslinje 210?
– Under våren nej, under hösten är inte klart, det kräver någon form av medfinansiering.
Kostnaden för busslinje 210 från mitten av december 2016 fram till sommaren i år delades av Skånetrafiken (knappa miljonen kronor) och Svalövs och Kävlinge kommuner som bidrog med 100 000 kronor.