Miljoner minus blev miljoner plus

De ekonomiska prognoserna för kommunen har under förra året varit dyster läsning. I april spåddes att året skulle sluta på minus 12,5 miljoner kronor. De styrande drog åt lite, men inte fullt, i handbromsen. När året nu har summerats, så går kommunen plus med många miljoner kronor.

– När bokslutet blev klart så visade det på plus 24 miljoner, säger Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
– Personalen har gjort ett fantastiskt jobb och har en stor del i att vi nått detta. Vi hade kunnat nå mycket mer med till exempel vikarieindragningar, men vi gjorde inte det, vi hade is i magen, säger hon.
Sju miljoner kronor avsätter de styrande till att betala av på medfinansieringen, totalt 93 miljoner kronor för pågatågstrafik på Söderåsbanan.
– Det innebär att vi kortar tiden som vi ska betala för detta, skattebetalarnas otrygghet för framtiden blir mindre, säger Olof Röstin (M).
Därmed står det 16,8 miljoner kronor i svarta siffror i bokslutet för år 2016.
Olof Röstin lyfter fram det effektiseringskrav ställts på kommunförvaltningen som en framgångsfaktor.
– Före sommaren satte vi ett effektiviseringskrav på verksamheterna på en halv procent. Det låter inte mycket men det är en tuff utmaning i en situation där man har det svårt att gå runt. Jag är också mycket imponerad över hur olika befattningshavare och chefer har hanterat detta och det är också ett skäl till att vi hamnar där vi gör, säger Olof Röstin.
En del intäkter har tillkommit som man inte räknat med från början. Kommunen fick tillbaka dryga två miljoner kronor från det kommunala bostadsbolaget SvaLo för att kommunen förbrukat mindre värme och el än vad man schablonbetalat för.
– Sedan fattade vi också ett beslut sent på året, att de migrationspengar, som vi fått under flera års tid och som vi samlat upp för framtida behov i balansräkningen, där har vi fattat beslut om att lösgöra pengar, till både skolan och till den sociala sidan, för att bättra på integrationen. Det beslutet för skolans del omfattade över fyra miljoner kronor, och beslutet kom i slutet av november, säger Torbjörn Ekelund.
Under året har kommunen också fått riktade statliga bidrag för att lärarana skulle öka sin tid som lärare för eleverna främst i låg- och mellanstadiet, och att kunna frigöra mer tid för lärare att undervisa och minska barngrupperna i förskolan och för att alla elever skulle erbjudas läxhjälp.
– I vissa fall har vi fått mer pengar än vad vi räknat med eftersom förvaltningen varit duktig på att ansöka om pengar, säger Torbjörn Ekelund.
– När det gäller samhällsbyggnad har Boverket beviljat bidrag för utveckling av planarbete, rätt sent på året och vi fick cirka en miljon där. Det innebär att vi kunnat utveckla planarbetet ännu mer. Vi ser ett enormt behov av bostadsbyggande, säger Olof Röstin som också gärna vill lyfta fram satsningen på en plan- och byggchef.
– Resultatet gör att vi kan fortsätta investera, säger han.
I framtiden ser de utmaningar inom främst äldreomsorg och skolor.
– Bristen på korttidsplatser inom äldreomsorgen är akut, säger Birgitta Jönsson (S).
Enligt en prognos från i mars förra året, kommer kommunens befolkning år 2025 att ligga på cirka 15 200, jämfört med dagens cirka 13 880.
– På 15 års sikt kan det behövas 15 nya förskoleavdelningar till exempel, säger Torbjörn Ekelund.
Ett trygghetsboende är också önskvärt, menar de.

Bildtext: Plus nästan 17 miljoner kronor. Kommunalråden Torbjörn Ekelund (L), Birgitta Jönsson (S) och Olof Röstin (M) glädjer sig åt kommunens bokslut 2016.