Nominera din favorit till Landskronagalan

Nu har du chansen att påverka vem som ska nomineras till årets Landskronagala den 21 april. Genom att skicka in namnet på det företaget eller den företagaren eller organisationen som du tycker ska uppmärksammas på Landskronagalan är du med och påverkar vem som nomineras men också slutligen vinner.

Vilka kategorier och vad som ska vara motiverat för att vara aktuell för en nominering ser du nedan.

Senast den 13/3 behöver vi ditt bidrag mailat till info@foretagsarenan.se

Årets kategorier Företag och Näringsliv Landskronagalan 2017 är:

Årets Jobbskapare
Priset går till det företag i Landskrona som under året varit speciellt framgångsrikt i att skapa nya jobb-gärna jobb som bryter utanförskap.

Årets näringslivsrookie
Priset går till en Landskronaföretagare max fyllda 30 år. Årets näringslivsrookie ska genom sitt företagande ha varit nyskapande, bidragit till en förnyelse av näringslivet i Landskrona eller åstadkommit något som sticker ut, känns fräscht, vilt eller vågat. 

Årets Företag inom miljö och hållbar utveckling
Priset tilldelas ett företag som på ett tydligt sätt kan visa på praktiska åtgärder för miljön i såväl Landskrona som i världen. Företaget samverkar med andra för utvecklandet av det hållbara samhället och agerar proaktivt utifrån ett långsiktigt perspektiv. 

Årets näringslivspris inom mångfald
Priset går till en person, organisation eller företag som tar tillvara de möjligheter Landskronas etniska mångfald erbjuder. Med näringslivspriset uppmärksammar och premierar Landskronagalan dessa aktörer som är ett gott exempel på att etnisk och kulturell mångfald i affärsverksamhet lönar sig.

Årets satsning
Priset går till ett befintligt företag eller organisation som med satsningen har stor potential att skapa stort värde i Landskrona.

Årets Landskrona-ambassadör är Papperstidningens egen kategori och vi kommer utlysa omröstning i denna kategori då den representerar folkets val. Mer information om detta inom kort.