Nytt hot om vite för hus på Eriksgatan

Huset på Eriksgatan 158 är redan belagt med uthyrningsförbud av kommunens miljöförvaltning. Problem med fukt och mögel, ohyra, rasrisk och kvarlämnade sopor gjorde att förvaltningen beslutade om ett sådant i oktober, efter att fastighetsägaren inte vidtagit de åtgärder som utlovades efter lägenhetsinspektioner i maj och juni. De fyra hyresgäster som bodde där fick erbjudande om annan bostad av kommunen. Men uthyrningen fortsatte trots det, och i november begärde miljöförvaltningen att vitet på 50 000 kronor skulle dömas ut – ett ärende som ännu ligger hos mark- och miljödomstolen. Enligt tidningen Hem & Hyra fanns det ännu i januari boende i huset. Fastighetsägaren har i ett yttrande till mark- och miljödomstolen uppgett att två av de ursprungliga fyra hyresgästerna vägrat flytta, och att han inte kunnat vräka dem eftersom de betalt hyran.
Nu tar även en annan kommunal myndighet i med hårdhandskarna mot fastighetsägaren. Efter en anmälan från kommunens stadsutvecklingsbolag, så beslutade stadsbyggnadsnämnden på sitt senaste möte att ställa en rad krav kopplade till hot om vite på totalt 550 000 kronor. Fastighetsägaren har sex månader på sig att foga om fasaden mot Eriksgatan, laga trasiga plåtpartier, putsa om fasaderna mot gården och att renovera eller byta ut trasiga fönster.