Poliskontoret fortsätter rulla

Projektet med det mobila poliskontoret i Svalövs kommun under 2016 löpte väl ut. Så pass väl att kommunen och polisen nu har permanentat ”polishusbilen” även under 2017. I torsdags signerade Birgitta Jönsson (S) och polischefen Anders Isgren ett medborgarlöfte med den innebörden.

Medborgarlöftet innebär att ”polishusbilen” under 2017 kommer att finnas i kommunens orter två gånger i veckan.
– Det kommer att vara en naturlig del i vårt brottsförebyggande arbete, säger Anders Isgren, lokalpolischef i lokalpolisområde Klippan.
– Med den kan vi på ett enklare sätt nå ut till medborgarna.
Birgitta Jönsson, kommunstyrelsens ordförande (S):
– Det upplevs som en trygghet när jag varit ute och pratat med folk.
Det mobila poliskontor som kommer rulla i år, kommer att vara en helt ny bil.
– Syftet är att ha den i hela lokalpolisområde Klippan, men tyngdpunkten är i Svalövs kommun, säger Anders Isgren.
Platser och tider för det mobila poliskontoret kommer att annonseras, precis som tidigare, på kommunens hemsida och på sidan 7 i Papperstidningen Svalövsbygden.
I samband med att Birgitta Jönsson och Anders Isgren undertecknade medborgarlöftet, så skrev de också under en förlängning av nuvarande samverkansavtal mellan polisen och kommunen.

 

Polisens mobila kontor som sedan i våras alternerat mellan kommunens orter. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Övre bilden:
Två gånger per vecka kommer polisens mobila kontor att finnas i kommunens orter under 2017. Detta enligt det medobrgarlöfte som kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S) och lokalpolischef Anders Isgren undertecknade under torsdagen.