Snart p-förbud på torget i gamla Svalöv

Kommunens gatu/parkavdelning har fått in klagomål på att folk parkerar länge på torget i gamla Svalöv (längst ner på Svalegatans förlängning, se karta).

Därför blir det om några veckor  parkeringsförbud men inte stoppförbud där. Det väntades samhällsbyggnadsnämnden besluta om i tisdags.
– Det är viktigt att det fungerar för boende, att man kan släppa av och lasta, men också ha framkomlighet och inte ha bilar långtidsparkerade, säger Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
Han gissar att beslutet får laga kraft någon gång i mitten av februari.