Svalövsborna mindre trygga

Kommuninvånarna är mer oroliga för brott, även om det inte är så många som faktiskt utsätts för brott. Det framgår av Polisens trygghetsmätning för 2016, som presenterades förra veckan.

– Generellt kan man säga att den upplevda otryggheten bland medborgarna ökat, men att den faktiska brottsligheten håller sig på en låg nivå, säger Anders Isgren, lokalpolischef lokalpolisområde Klippan.
Det gäller också för Svalöv, berättar Björn Johnsson, kommunpolis.
– Brottsligheten de senaste två åren har gått ner, om vi ser på totala antalet anmälda brott, säger han.
– Men otryggheten verkar vara ett samhällsproblem i stort, säger Björn Johnsson.
Det mobila poliskontor som sedan i våras alternerar under ett par dagar i veckan mellan kommunens orter är uppskattat bland medborgarna, berättar han. Det syns inte än i siffrorna.
– Det har väl inte slagit igenom eller så hade siffrorna varit sämre om vi inte haft den, säger Björn Johnsson.
Det som mest bekymrar Svalövsborna är bilar som kör för fort (67 procent av de som svarat), en oro som ökat konstant sedan 2012. Något som också ökat sedan dess är oro för inbrott i bostaden (64 procent), även om den är samma som mätningen för 2015. Det är också färre som känner sig trygga ute ensamma sent på kvällen. Bara 56 procent gör det, till skillnad från året innan då 66 procent gjorde det.
– Nu ska vi sätta oss ner och prata samverkansavtal med kommunen och diskutera trygghetsmätningen, säger Björn Johnsson.
– Något jag vill fokusera på är trafiken.
Förutom trafikkontroll lyfter han fram ett par andra saker som Svalövspolisen kan göra för att minska otryggheten: besök på skolor och HVB-hem och att fortsätta husbilsverksamheten.
76 procent av Svalövsborna anger att de inte varit utsatta för något som helst brott, enligt mätningen.

Bilden ovan: Polisens mobila kontor som sedan i våras alternerat mellan kommunens orter.  Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Polisens trygghetsundersökning 2016

Svalövs kommun tillhör lokalpolisområde Klippan. Där ingår också kommunerna Klippan, Perstorp, Åstorp och Bjuv.
För trygghetsmätningen för LPO Klippan skickades cirka 3600 enkäter ut till invånare i åldern 16-85.
2233 personer svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 62 procent.
Undersökningen gjordes oktober-november 2016.
I Svalövs kommun är det 229 personer som svarat.

Poliskontoret på fyra hjul fortsätter rulla
Projektet med det mobila poliskontoret i Svalövs kommun under 2016 löpte väl ut. Så pass väl att kommunen och polisen nu har permanentat ”polishusbilen”. I torsdags signerade Birgitta Jönsson (S) och polischefen Anders Isgren ett medborgarlöfte med den innebörden.
Medborgarlöftet innebär att ”polishusbilen” under 2017 kommer att finnas i kommunens orter två gånger i veckan.
– Det kommer att vara en naturlig del i vårt brottsförebyggande arbete, säger Anders Isgren, lokalpolischef i lokalpolisområde Klippan.
– Med den kan vi på ett enklare sätt nå ut till medborgarna.
Birgitta Jönsson, kommunstyrelsens ordförande (S):
– Det upplevs som en trygghet när jag varit ute och pratat med folk.
Det mobila poliskontor som kommer rulla i år, kommer att vara en helt ny bil.
– Syftet är att ha den i hela lokalpolisområde Klippan, men tyngdpunkten är i Svalövs kommun, säger Anders Isgren.
Platser och tider för det mobila poliskontoret kommer att annonseras, precis som tidigare, på kommunens hemsida och på sidan 7 i denna tidning.
I samband med att Birgitta Jönsson och Anders Isgren undertecknade medborgarlöftet, så skrev de också under en förlängning av nuvarande samverkansavtal mellan polisen och kommunen.

Två gånger per vecka kommer polisens mobila kontor att finnas i kommunens orter under 2017. Detta enligt det medbrgarlöfte som kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S) och lokalpolischef Anders Isgren undertecknade under torsdagen.