Viktiga frågor på lekfull utställning

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna mot bakgrund av andra världskriget och Förintelsen. Allvarliga ämnen – men i en ny utställning på museet ska de tas upp på ett lekfullt sätt är det tänkt.

”Alla människor! – Om rättigheter och lika värde” heter utställningen som nu visas på fjärde våningen på museet. Den är framtagen av Forum för levande historia, en statlig myndighet under Kulturdepartementet som har som särskilt uppdrag att ”informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten” och att ”stärka människors vilja att arbeta för alla människors lika värde”.

Det är ett allvarligt ämne som tas upp – men scenografen Annika Thore har skapat en miljö som ska vara avslappnande och stimulera kreativitet.

Utställningen består av två delar, ett utställningsrum och en yta för workshops. Egentligen är det en workshop med tillhörande utställning snarare än tvärtom.
– Ja det kan man säga, säger Åsa Thunström från Forum för levande historia som varit med och tagit fram utställningen som nu är på turné runt landet, efter att den funnits hos Forum för levande historia i två år. Utställningen visas i Landskrona till den 21 maj och sedan går den vidare till Örebro.
– Den ska ge ett historiskt perspektiv på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som kom till efter andra världskriget, men också ge unga egna tankar kring ämnet, berättar Åsa Thunström.

Oftast är det högstadieelever som är målgruppen när det gäller pedagogiska insatser i värdegrundsfrågor, men den här utställningen riktar sig mot elever i årskurs 4-6.
– Det har förmodligen att göra med att det är då man talar om andra världskriget och Förintelsen i skolan. Men värderingar grundläggs ju långt tidigare än så, menar Åsa Thunström.
Alla elever i årskurs 4-6 så väl i Landskrona, som i hela Skåne, har bjudits in till workshops.
– Vi har redan fått några bokningar från klasser i Helsingborg, berättar museiintendent Anneli Oxenstierna.

Alla artiklarna i FN-deklarationen syns på en tavla. Åsa Thunström visar hur magneter används för att markera vilka som kränkts.

För att det inte ska bli en torr historielektion så har utställningens skapare tagit till några olika knep under de två timmar långa workshopsen med skolklasserna. En kort video om FN-deklarationen inleder. Därefter ett ljuddrama om de fiktiva österrikiska syskonen Steffi och Nelli som kommer till Sverige med barntransport efter att nazisterna infört sina, högst verkliga, raslagar.
– Sedan kan man prata om vilka rättigheter som nazisterna bröt mot säger hon och visar på en tavla med alla artiklarna i FN-deklarationen, där det går att sätta små magnetiska ploppar.
– Sedan får eleverna sitt uppdrag: att bygga sin egen utställning, säger Annika Thore, scenograf som skapat formen för utställning och workshop.

”Citatmaskinen” tillverkar armband i papper med det citat som flest elever i klassen valt.

Med hjälp av magnetiska bilder och bokstäver blir det en sådan som får sitta kvar till nästa skolklass kommer.
Med hjälp av ”Citatmaskinen” kan eleverna få med sig ett minne hem. På väggen hänger ett antal citat från tänkare som Nelson Mandela och Mahatma Gandhi. Alla i klassen väljer ut ett som matas in i maskinen som räknar ut vilket som är klassens favorit. Och det kommer sedan ut i form av pappersarmband.

Allmänheten då – kan den se utställningen? Jo då, fast i en bantad version utan pedagoger närvarande. Muséets öppettider gäller och den särskilt nyfikna kan passa på imorgon torsdag den 16 februari, då museipedagogerna Simone Magaard och Birgitta Liljeqvist kommer finnas på plats.

 

Bilden ovan: Ljuddramat om de fiktiva österrikiska syskonen Steffi och Nelli är underlag för prat om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna – eleverna får fundera över på vilket sätt deras rättigheter kränkt i berättelsen.