6 x finskt måleri visas på museet

Uttrycken är olika. Men det finns gemensamma beröringspunkter för de sex konstnärer som nu ställer ut måleri på Landskrona museum. Alla bor i Helsingfors och gick samtidigt på samma konsthögskola. Idag är det vernissage mellan klockan 14 och 16 med konstnärer och curator.

Mika Hannula är curator för utställningen. Han var också rektor på Academy of Fine Arts i Helsingfors när samtliga målare gick där. I bakgrunden Heidi Lampenius ”Supernatural” från 2016.

”Sensual Knowledge” är titeln på nya utställningen på museet, eller sinneskunskap fritt översatt till svenska. Något som utställningens curator Mika Hannula ser som en röd tråd i verken som visas.
– Det handlar om tyst kunskap, inte språklig. Att det viktiga är det som sker med både den som skapar bilden och med den som betraktar den.
Den kunskapen besitter alla sex utställande konstnärer, menar Mika Hannula. Han var rektor på konsthögskolan Academy of Fine Arts i Helsingfors när de sex målarna, alla kvinnor, gick där. Detta är första gången de ställer ut tillsammans.

– Det är också första gången vi ställer ut samtida konst från Finland, berättar Birthe Wibrand på Landskrona museum.
– Varför vet jag faktiskt inte, vi har ställt ut konst från Danmark och Norge till exempel.
Även fotofestivalen blickar i sommar över Östersjön och visar finskt foto.
– Det är många olika uttryck i utställningen, men ändå ett flyt. Verken kopplas ihop mentalt, alla har olika typer av energi säger Birthe Wibrand och ger Mika Hannula beröm för hur verken hängts i lokalerna.

”Koiratyttö/ Dog girl” från 2016 av Camilla Vourenmaa.

På en väg hänger ett och samma motiv i fler upplagor, men i olika format. En rumpa med en gul kjol draperad över. Frida Hultcrantz har målat dem, hon kommer från Sverige men är bosatt i Finland sedan 17 år.
– Jag har jobbat mycket med teman som utanförskap och isolering. När jag blev inbjuden till den här utställningen så såg jag det som en chans att göra ett ”fuck you” till det att man ser mig som finsk i Sverige och svensk i Finland. Det är något jag måste leva med eftersom jag har familj och hela mitt liv i Finland. Jag började med att måla bara en tavla, men det räckte liksom inte.
Just motivet är inte det centrala menar hon.
– Jag tänker inte så mycket på att det är en rumpa. Det är väl snarare handlingen, vad som händer som är en symbol.

Bilden ovan: Istället för att visa fingret, har Frida Hultcrantz symboliskt visat en rumpa åt det utanförskap som uppstått genom att hon som svenskfödd skapat sig ett liv i Finland.

”Sensual Knowledge” på Landskrona museum

  • Det är sex samtida finska målare som visas: Hannaleena Heiska, Rauha Mäkilä, Maiju Salmenkivi, Camilla Vuorenmaa, Frida Hultcrantz och Heidi Lampenius. Utställingen pågår till och med den 28 maj.
”Winter garden with shadows” från 2011 av Maiju Salmenkivi.