Åsgården – ett positivt exempel för minstern

Svalövs kommun, liksom Sverige i stort, har problem med höga sjuktal inom vård och omsorg. Men Åsgården i Kågeröd är en pärla som sticker ut. Det menade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) när hon besökte äldreboendet i onsdags.

Strax därefter fick Papperstidningen ett snack med henne utanför Folkets Hus i Svalöv, där hon skulle prata med fackliga represententer.
– Här på eftermiddagen var det ett jättefint besök på äldreboendet Åsgården, som är ett exempel på en arbetsplats där man under lång tid haft en låg och stabil sjukfrånvaro, där man skapat en arbetsmiljö som stimulerar både till arbetsglädje och till hälsa, vilket var jätteroligt, både att gå runt och titta på hur man organiserat arbetet, och prata med alla sorters personal som arbetar där och träffa några av de boende.
Vad fick du med dig från mötet med de boende?
– Ett exempel på hur man lyckats med att organisera vad som idag är en av de tuffaste arbetsmiljöerna i Sverige, det är där vi har en extremt stark överrepresentation av höga sjuktal runt om i landet, men på Åsgården så har man lyckats med att skapa en arbetsglädje hos personalen. De känner sig trygga, tycker att det är roligt att gå till jobbet, man tillvaratar människors olika kompetens i verksamheten på ett bra sätt, för att skapa en högre kvalitet. Jag tyckte även det var roligt att se hur de jobbar med maten för de äldre, där de ju lagar allt från grunden, och har en möjlighet att till exempel låta de boende som fyller år önska sin egen födelsedagsmiddag som sedan alla äter tillsammans. Att det finns en flexibilitet, det pekade många i personalen på, det här goda samarbetet som finns mellan de olika delarna i huset.
Vad tror du Åsgården har gjort så bra för att hålla sin personal frisk?
– Så som de själva beskriver det, och som jag också ser, som är ute och besöker många olika verksamheter, är att man ser personalen som var och en som unika individer som spelar roll på arbetsplatsen. Som kommer dit och bidrar, inte bara med sin profession som undersköterska eller annat, utan med både sin egen unika kompetens och sitt intresse. Att man uppmuntrar personalen att komma med nya idéer, devisen att ingenting är omöjligt. Har man idéer så får man en chans att pröva dem i så hög utsträckning som möjligt. Det skapar en känsla att man blir sedd, att man spelar roll på arbetsplatsen och att det som görs är viktigt. Det var som någon sa där: en personal som mår väldigt bra och trivs på sitt arbete, ger också en väldigt god miljö för brukarna och deras trivsel.
Det kommer behövas många undersköterskor den närmsta tioårsperioden, vad kan man göra åt det?
– Det här är en av de riktigt stora utmaningarna för välfärdssektorn och någonting som jag talar enormt mycket om när jag är ute och träffar både politikerkollegor, men också SKL (Sveriges kommuner och landsting, red. anm) eller fackliga organisationer: att man måste förstå att den situation vi har idag, när vi har en extremt hög sjukfrånvaro i vård, skola och omsorg och socialtjänst. I de verksamheter som har enorma behov av nya medarbetare de kommande åren, så måste man i grunden göra någon form av förändring. Det är inte rimligt att man inom äldreomsorg har dubbel så hög sjukfrånvaro som på arbetsmarknaden i övrigt, för det är så det ser ut.
– Man måste se till att personalen inte ska behöva bli sjuk på jobbet, blir man sjuk så ska man få stöd och hjälp att komma tillbaks så snart som möjligt. Det är det som regeringen har arbetat väldigt mycket med, via våra åtgärdsprogram, för att understödja. Vi pratar om att det de kommande åren behövs 128 000 nya undersköterskor.
Till när då?
– Fram till år 2022 någonstans, 40 000 nya undersköterskor och 60 000 nya lärare till år 2020.

Bildtext:
Det tillhör inte vanligheterna att Svalöv får ministerbesök. Men i onsdags var socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) i kommunen och besökte bland annat äldreboendet Åsgården i Kågeröd och delade ut flygblad vid stationen i Teckomatorp.