Avstängning på Österleden till fredag

Idag, den 6 mars, påbörjar NSVA börja ett arbete med att lägga en vattenledning och montera en ny brunn på Österleden mellan Järnvägsgatan och Drottninggatan. Det gör att en del av Österleden, mellan Järnvägsgatan och Drottninggatan, kommer hållas avstängd fram till och med fredag, den 10 mars, då arbetet beräknas vara klart.
Det gör också att det blir en begränsad framkomlighet på en del av Österleden och Drottninggatan. Ett körfält kommer att hållas öppet på Drottninggatan så att du kan svänga höger ut på Österleden. Även Busstrafiken påverkas och kommer gå en annan sträckning under byggtiden.