Befesa kan öppna igen den 24 april

Den 24 april. Det är preliminärt datum för återupptagen verksamhet för metallåtervinningsföretaget Befesa Scandust, som akut stängdes ned av länsstyrelsen i december, efter larm om skyhöga halter av cyanid, och även tungmetaller i jord och vatten på företagets område.

Under onsdagen hölls ett avstämningsmöte mellan företaget och länsstyrelsen. Företaget har vidtagit en rad åtgärder, bland annat ombyggnad av anläggningen, för att förhindra framtida utsläpp, och även lämnat in en plan för hur saneringen av mark och vatten ska gå till. Den väntas ta åtskilliga år.
– Det är viktigt att påpeka datumet är preliminärt. Länsstyrelsen har begärt att få in en del nya kompletteringar, och en eventuell produktionsstart i april bygger på att vi får in handlingar vi kan godkänna, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.
Kompletteringarna som efterfrågas gäller bland annat en anmälan om en ny torr process för slamhantering, som ska minimera risken för utsläpp. Det är just vatten från vått zinkslam som förvarats på otätt underlag utomhus, som förorenat mark och vatten. Länsstyrelsen vill också få in kompletteringar till ett reviderat kontrollprogram som Befesa Scandust har tagit fram. Nu ska länsstyrelsen också närmare granska den miljötekniska undersökning som bolaget har lämnat in, det kommer att ske efter påsk. Innan dess kommer Länsstyrelsen att fatta beslut om den inledande saneringen inom fabriksområdet.
– Om allt går som det ska kan Befesa Scandust återuppta produktionen 24 april. Vi kommer dock att begränsa mängden filterstoft och torrt zinkslam som får lagras samtidigt inom anläggningen. Detta sker väntan på en ny integrerad tillståndsprövning enligt miljöbalken och Sevesodirektivet som påbörjas efter sommaren, säger Annelie Johansson.

Bilden ovan: Provtagningar har gjorts på och runt Befesas företagsområde. Efter påsk kommer länsstyrelsen att granska resultaten från de undersökningarna. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv