Bilder av stor konst på museet

Foton av konst – kan det vara något? Ja om både konstnären och fotografen är bland de främsta i Sverige.

Modell av verket ”Däck” från år 2000. Som många av modellerna som visas är den gjord i skala 1:10.

Det är fallet när Landskrona museum nu ställer ut ett 50-tal bilder som fotografen Gunnar Smoliansky tagit av konstnären Lars Kleens verk under den period på drygt 40 år då de samarbetat. Förutom foto visas också ett 20-tal modeller av verk, och ritningar av Birgitta Kleen.
De färdiga verken hade knappast fått plats i museets lokaler, de flesta mäter åtskilliga meter både höjd bredd och djup.
– Det inte bli för fint, för mycket ”konst”, förklarar Lars Kleen att han oftast arbetat i de större formaten med de ”konstruktioner” han skapat sedan 1960-talet.
Materialen är stål, trä, sten och på senare tid även betong. Och det konstnärliga uttrycket tycks kräva en hel del ingenjörskonst. På en vägg sitter skisser på ritpapper till det 38 meter långa verket ”Rep” som tidigare hängt på forskningsanläggningen Max lab i Lund, och nu flyttas till nya anläggningen MAX IV. Med sin strama geometri så blir ritningarna nästan konst i sig.

På 1960-talet gjorde Lars Kleen ett gammalt linoljekokeri i Nacka till sin ateljé och började bygga sina konstruktioner. Nästan lika länge, under sammanlagt 43 år, har Gunnar Smoliansky avbildat verken, vart enda ett. Alltid i svart-vitt och med negativ i jätteformat, som ger hög detaljskärpa och gråskalor som fångar varje skiftning i ljuset.
Gunnar Smolianskys bilder gör mer än bara avbildar menar Janne Jönsson på Landskrona museum, som är curator för utställningen.
– Han visar sig som den mästare han är, som förstår ljus. Han klarar av att tolka verken på ett riktigt vis, säger han.
Att fotografera verken har inte varit helt enkelt, Lars Kleen berättar om en lite läktare som byggts i lineoljekokeriet för att kunna ta bilder av färdiga och framväxande verk i lokalen där det är nio meter i tak.

”Det är något särskilt med Gunnar” säger konstnären Lars Kleen om samarbetet med fotografen Gunnar Smoliansky som pågått under årtionden.

Nyligen gav en fotobok ut, med Gunnar Smolianskys bilder och dokumentation av samarbetet med Lars Kleen. Det är den boken som legat till grund för utställningen som nu visas på Landskrona museum. Och kanske är den också en summering av ett konstnärligt samarbete som sträckt sig över årtionden, Gunnar Smoliansky är född 1933 och Lars Kleen 1941.
Utställningen visas till och med den 23 april.

Bilden ovan: Verket ”REP” från 1993 är i verkligheten 38  meter långt. Här en modell av en sektion av verket.