BoIS summerar 2016

– Vi tycker att vi är på rätt väg både sportsligt och ekonomiskt, men vi nådde inte ända fram varken sportsligt eller ekonomiskt 2016.

Det fortsatta spelet för oss i division 1 medförde att omsättningen sjönk cirka 20 procent. Resultatet blev negativt cirka 800.000 kr, vilket var cirka 400.000 kr sämre än budget, men en väsentlig förbättring jämfört med 2015, kommenterar BoIS-ordföranden Gabriel Munck.
– Sponsorintäkterna nådde inte heller upp till budget men i gengäld kompenserade den berömda MFF-matchen till stor del. Vi har också solidariskt med övriga aktieägare bidragit till omorganisation och utveckling av LA School of Sports, med cirka 500.000 kr, vilket påverkat resultatet negativt 2016.
Inför 2017 budgeterar vi med ett mindre plusresultat, tillägger BoIS-ordföranden.

Styrelsearbetet inför årsmötet är i full gång och så här ser valberedningens förslag ut:
Valberedningens förslag ger tre nya styrelsemedlemmar att välja in. Två kommer från näringslivet och den tredje med fotbollserfarenhet både som spelare, ledare, ungdomstränare i klubben.
Tommy Bengtsson har avsagt sig omval och Mikael Hjelte har tidigare avgått. Därtill kommer man att utöka styrelsen med en ledamot.

Här är en kort presentation av de föreslagna nya styrelsemedlemmarna.
Thomas ”Gusten” Gustafsson föreslås som ny styrelsemedlem och har redan inlett sitt arbete i Fotbollsutskottet. För alla BoIS:are behöver Thomas ingen särskild presentation. 323 matcher och 92 mål i den randiga tröjan talar sitt tydliga språk.
Per-Inge Nilsson, 48 år, entreprenör inom lantbruk- och livsmedelsproduktion. Delägare i Landskrona Industrifastigheter. Trogen BoIS-supporter och sponsor.
Robert Carlén, 58 år, civilekonom och managementkonsult med en internationell karriär  i företag som Tetra Laval, Biltemakoncernen. Bergendahlskoncernen och Hästens sängar. Bor i Landskrona.
Gabriel Munck föreslås bli omvald som ordförande och Pernilla Anderberg, som valdes in i styrelsen 2015, står i tur att väljas om och har tackat ja.
Efter det officiella årsmötet kommer det att bli ett informellt medlemsmöte.