Byarna vinnare när Karlslund ligger i malpåse

11 miljoner lades under förra året i kommunstyrelsens penningpåse för att bland annat rusta upp idrottsanläggningarna på Karlslund. Men med byggbolaget Sernekes planer för området så läggs satsningar där i malpåse – och vinnare blir byarna i kommunen.

Landskronas kommuninvånare ute i byarna kan, lite oväntat, bli vinnare när kommunen nu tecknat en avsiktsförklaring med byggjätten Serneke om exploatering av Karlslundsområdet. Det var i slutet av januari i år som byggbolagets planer på att bygga bland annat äventyrsbad och hotell på området offentliggjordes. Men redan för drygt ett år sedan kallade kommunledningen till presskonferens för att berätta om andra planer för stadsdelen, som bland annat innefattar en nygammal ”stadsgata” och upprustning av idrottsanläggningarna på Karlslund. De planerna satte också spår i förra årets budget, kommunstyrelsen fick 11 miljoner kronor till förfogande, öronmärkta bland annat för upprustning av idrottsanläggningarna på Karlslund.

Men med Sernekes planer har saken kommit i ett annat ljus, och de cirka 9 miljoner kronor som återstår av de pengarna går nu tillbaka till fritids- och kulturförvaltningen, som fördelar dem enligt en prioriteringslista. Underhåll av anläggningarna på Karlslund har prioriterats ned.
– Vi gör naturligtvis nödvändiga reparationer, men några nysatsningar blir det inte, säger fritidschefen Kjell Thoresson.
Om samarbetsplanerna med Serneke inte skulle gå i lås så får det inga större följder tror han.
– Jag skulle tro att vi i så fall blir försenade runt ett år på Karlslund, säger Kjell Thoresson.

Av de nio miljonerna går två miljoner till konstgräsplaner på Exan. 800 000 kronor avsätts till ny belysning vid motionsspåret vid Lill-Olas, och totalt 650 000 kronor till en ny temalekplats och en parkourbana vid Halvmånen. Men återstående 5,55 miljoner kronor går till olika projekt i byarna, störst av dem en ny multibana med utegym i Härslöv för 1,8 miljoner kronor.

Bilden ovan: En hel del av pengarna går till att installera eller förbättra belysning vid kommunens motionsspår.

Detta planeras i byarna

  • Annelöv: utegym, skate/motionsspår, 1,2 miljoner kr.
  • Asmundtorp: belyst motionsspår, 1 miljon. Belysning och staket vid multibanor, 200 000 kr.
  • Glumslöv: skatebana från IP och belysning, 250 000 kr.
  • Häljarp: utegym med belysning, 800 000 kr.
  • Härslöv: Multibanan med utegym, 1,8 miljoner kr.
  • Ven: Multibana med utegym, 1,4 miljoner kr. Nya badtrappor Kyrkbacken, 100 000 kr.