Dags att söka sommarens feriepraktikplatser

Sedan den 10 mars är ansökan öppen för de unga som är intresserade av sommarjobb hos kommunen, eller ”feriepraktik” som det heter i de sammanhangen.

I år är det det som är födda år 2000 eller 2001 som kan söka, alltså åldern 16 och 17 år. Tidigare har även 18-åringar kunnat söka, men så blir det alltså inte i år. Som tidigare blir det tre praktikperioder under sommaren: 14 juni till 4 juli, 5 juli till 25 juli och 26 juli till 6 augusti. Arbetstiden är sex timmar om dagen under en period på tre veckor, totalt 90 timmar. De flesta av praktikplatserna finns inom kommunens egna verksamheter som äldreomsorg, vaktmästeri, förskola och fritidshem. Men det finns även platser ute hos föreningar. Ansökan gör man via kommunens hemsida landskrona.se, sista datum är den 10 april.