Detta är klart om Karlslund

Under förra veckan duggande nyheterna om förändringar på Karlslund/Norrestad tätt. Men vad är egentligen klart? Och vad är lösa planer? Papperstidningen reder ut begreppen.

Det var i början av mars förra året som det kom, det första tydliga tecknet på att kommunledningen nu flyttat sitt fokus från Norra Borstahusen och Centrum/Öster till Norrestad/Karlslund. Då offentliggjordes planerna på en nygammal gatusträckning där Idrottsvägen byggs om för 20 miljoner kronor, så att den genom en stor krök ansluter till Hjalmar Brantings väg i nordväst och även till Pilåkersgatan i söder. Det ska öppna upp för genomfart till en svårtillgänglig stadsdel är tanken, men kanske lika viktigt är att den ska få karaktär som ”stadsgata” och locka byggherrar att bygga villor och bostadsrätter längs med den. En ny detaljplan för området ska bereda marken för just detta. De politiska besluten är tagna, och planen är att gatan ska stå färdig i år.

Redan i mars talades det också om att rusta upp idrottsanläggningarna på Karlslund, och den 18 januari kallade kommunen och byggbolaget Serneke till en gemensam presskonferens. Genom en avsiktsförklaring får bolaget under ett år ensamrätt för att undersöka förutsättningar för att bygga äventyrsbad, hotell, idrottscentrum och skola med idrottsinriktning på Karlslund. Några andra avtal är dock inte klara, varken om markköp eller något annat.
Och under förra veckan kom alltså nya besked om vad som händer med bo-stadsområdena Koppargården och Silvergården. Genom en bytesaffär med Paulssons fastigheter blir Landskronahem enda fastighetsägaren på Koppargården, något som ska underlätta utvecklingsplanerna för området är det tänkt (se annan ovan). Paulssons, i sin tur, köper 265 lägenheter på Silvergården. För att gå  genom måste affären godkännas av kommunfullmäktige, vilket kan ske den 3 april.

Vad som också blev klart förra veckan är att Landskronahem, kommunen och fastighetsbolaget Hemsö
skrivit under en avsiktsförklaring som gäller området norr och väster om Silvergården. Här vill man bygga nya bostäder och ett torgstråk med lokaler för handel och kultur, men också en ny F-6 skola och en förskola. Mer konkret så ska det bli en ny detaljplan för området som ska vara klar under nästa år. Fastighetsbolaget Hemsö har specialiserat sig på att äga och hyra ut byggnader till offentlig verksamhet, redan idag äger de hus i Landskrona som nya Engelska skolan i Norra Borstahusen och fastigheten på Emaljgatan som Komvux snart lämnar. Hemsös projektutvecklingschef Fredrik Alvarsson uppger till Landskronaposten/HD att tanken är att de bygger och äger de nya lokalerna, med kommunen som hyresgäst.