Extra pengar till mer trygghet

Många Landskronabor känner sig otrygga ute på stan under sen kväll, det visade polisens senaste trygghetsundersökning från förra året. Nu har kommunstyrelsen beslutat att skjuta till mer pengar till så kallade ”trygghetsskapande åtgärder”. Det rör sig om 1,7 miljoner kronor som går till Individ- och familjeförvaltningen för att denna ska kunna anställa två nya fältsekreterare och två nya trygghetsvärdar på årsbasis. Bemanningen idag består av tre fältsekreterare och tre trygghetsvärdar. Fältsekreterare har i regel socionomutbildning, medan trygghetsvärdarna har ersatt ”blåjackorna som tidigare fanns i kommunen. Med förstärkt bemanning ska det gå att arbeta mer långsiktigt är tanken, idag ligger fokus på att vara närvarande på stan under kvällar och helger. Två miljoner kronor finns sedan 2016 budgeterat för just trygghetsskapande åtgärder, och det är ur den potten pengarna tas.
Även andra åtgärder får mer pengar, verksamheten ”Lugnt på stan” får 140 000 kronor för att kunna vara ute mer under lönehelger och andra ledigheter. Lugnt på stan är ordningsvakter som anställts av kommunen.120 000 kronor avsätts också till att hyra in mer väktarbevakning av kommunens fastigheter.