Gratis buss för 70+ från i sommar

Den som är 70 år eller äldre ska kunna åka gratis med Skånetrafiken inom kommungränsen från förste juli. Det väntas nu kommunstyrelsen besluta.

Som Papperstidningen tidigare rapporterat så har det varit lite fram och tillbaka med besked om fria resor med kollektivtrafiken för stadens äldre. Socialdemokraternas förslag med fria resor för alla över 65 år röstades senast ned i kommunstyrelsen av treklövern L+M+MP, medan SD avstod från att rösta. Motiveringen från treklövern var att S förslag, enligt teknik- och serviceförvaltningens beräkningar, skulle bli för dyrt, drygt sex miljoner kronor per år.

Men teknik- och serviceförvaltningen fick samtidigt i uppdrag att titta på olika alternativ för att ändå införa fria resor för äldre. Det har den gjort, och på sitt senaste möte beslutade Teknik- och servicenämnden att föreslå kommunstyrelsen att införa fria resor med Skånetrafiken inom kommunen för de över 70 år. Det börjar i så fall gälla den 1 juli, och gäller inte hela dygnet utan mellan klockan 9 och 15, och mellan klockan 18 och 06, alltså de tider som räknas som lågtrafikperioder. Och det gäller inte bara stadsbussarna utan alla resor med Skånetrafiken.
– Det gäller på tåg och regionbuss också, inom kommungränsen. Du kan till exempel åka tåg mellan  Häljarp och Glumslöv, eller ta en regionbuss mellan någon av byarna och Landskrona, säger Bo Lundgren (L), ordförande i teknik- och servicenämnden.

Nu går frågan tillbaka till kommunstyrelsen, och om den beslutar sig för 70+ alternativet så görs en beställning hos Skånetrafiken av de fria resorna. Pengar finns avsatta i årets budget, två miljoner kronor. Det är 1,2 miljoner mindre än den beräknade kostnaden för gratisresorna, som är 3,2 miljoner kronor – men det är per helår.
– Om beräkningen stämmer så blir kostnaden 1,6 miljoner i år och då räcker pengarna,  säger Bo Lundgren.
Han tillägger:
– Kostnaden kan bli både lägre och högre, 3,2 miljoner per år är en trolig uppskattning som Skånetrafiken har gjort utifrån hur det sett ut i andra kommuner. Den verkliga kostnaden vet vi inte förrän efter ett halvår.
Vad händer om det blir dyrare?
– Säg att det skulle bli dubbelt så dyrt, då är det något vi inte har råd med. Men skulle det få stort genomslag så finns det så många andra vinster, liv och rörelse på stan, fler p-platser, mer handel, hälso- och miljöaspekten.

I socialdemokraternas ratade förslag så sattes åldersgränsen till pensionsåldern 65 år, nu kommer åldersgränsen bli från 70 år.
– Grunden för det är givetvis kostnadsskäl, säger Bo Lundgren.
– Men även pensionärsförbund och liknande har uttryckt att 70 är en lämplig ålder. Det är ju många som fortfarande jobbar vid 65 till exempel. Det är mest från politiken som jag hört den kritiken.

Bilden ovan: Från den 1 juli blir det (sannolikt) gratis att åka stadsbuss för den som fyllt 70 och bor i Landskrona – men bara under lågtrafiktider. Även resor med tåg och regionbuss blir gratis, så länge de är inom kommunens gränser. Foto: Anders Högmark/Arkiv


Vi frågar: Vad tycker du om gratis kollektivtrafikresor inom kommunen för de som är 70 år eller äldre?

Cajsa Sadjadi:
– Om det underlättar för pensionärer så varför inte? Bussarna går ju i vilket fall.
Johan Östergren:
– Varför inte? Många pensionärer har det svårt som det är idag. Fast 70 är ändå rätt så högt – många blir pensionärer på fulltid tidigare än så. Varför inte från 65 år?
Birgitta Jönsson:
– Äldre åker kanske inte så kvällarna, annars är det ett bra förslag, det är bra med lite extra för pensionärerna. Men det kunde gott vara från pensionsålder. Lite som att barnfamiljer får hjälp med fria glasögon till exempel, det är många som har en dålig pension.