Grunden lagd för mer fotboll i Billeberga

”Det var på tiden!” säger Billeberga IF:s ordförande Johan Kronkvist och ler. Nu har bygget av nya omklädningsrum vid IP i Billeberga börjat.

– Nu kan vi ha träningar efter varandra. Och tävlingar. Vi kommer kunna utnyttja planen mycket bättre, konstaterar Johan Kronkvist, när vi står vid gjutformarna till grunden för det nya omklädningshuset vid Billeberga IP.
Inte minst eftersom man nu får fyra duschar i stället för två, berättar han.
– Vi fick stänga av det gamla, så dåligt var det.
– Man trampade igenom golvet, tillägger entreprenören Stefan Persson som själv har sin son i klubben och är aktiv i scoutkåren i Billeberga.
Den gamla byggnaden hade passerat bäst-före-datum för länge sedan.
– Den flyttades hit efter bygget av Barsebäcksverket, berättar kommunalrådet Torbjörn Ekelund (L).
– Där hade den använts av byggarbetarna och var egentligen bara tänkt att hålla under byggtiden.
Nu ligger dock grunden för den nya byggnaden som beräknas stå färdig någon gång i maj.

På plats är också fritidschefen Niklas Fonskov som har den digra uppgiften att fördela kommunens skatteslantar mellan de olika byarna, efter behov.
– Min företrädare har lagt en bra plan, som ger en bra fördelning. Den ger en bra tågordning när det gäller fotbollsklubbarnas behov till exempel, säger han.
Vilken klubb som står på tur efter Billeberga vill han dock inte peka ut.
– Det är mycket på gång, men mer ingående än så kan jag inte vara just nu. Men det finns en process kring fotbollen i Röstånga bland annat.
Han berättar att det i kommunen just nu jobbas på ett idrottspolitiskt program som ska klargöra bland annat hur stora resurser som läggs på fotbollen.

Kommunalrådet Torbjörn Ekelund (L) vill gärna sätta in idrottsplatsens nya omklädningsrum i ett större sammanhang.
– Det här är inte bara startskottet för ett nytt omklädningsrum, utan för en rad åtgärder i Billeberga, säger han.
– Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med ett utvecklingsprogram för Billeberga där vi vill exploatera för fler bostäder.
Han berättar att blickarna nu är riktade just mot fotbollsplanen där vi står, som är kommunens mark. Skulle den bebyggas så blir det en ny plan någon annanstans i byn är tanken, och pengar från tomtförsäljningen ska bekosta en ny konstgräsplan.
– Det är en av få platser vi kan bygga på i Billeberga, efter att vi gick bet med Blomområdet när lantbrukaren där krävde så stora skyddsavstånd.

 

Bilden ovan: Det blev inte ett symboliskt första spadtag, men väl ett tag med skyfflarna för att fördela betongen i gjutformen. Arbetet med grunden för det nya omklädningshuset vid Billeberga IP har nämligen börjat. På bilden syns från vänster  Billeberga IF:s ordförande Johan Kronkvist, kommunalrådet Torbjörn Ekelund (L) och entreprenören Stefan Persson. Foto: Per Eeg-Olofsson