Grünewald stora numret i direktörens samling

Bankdirektören Oskar Höckert (1875-1955) tyckte om två saker: födelsestaden Landskrona och konst. Han kombinerade intressena genom att donera delar av sin konstsamling till Landskrona museum, en donation som nu för första gången visas samlad.

Förhoppningsvis fanns det också annat i livet som direktör Höckert tyckte om. Sin hustru Augusta till exempel. I vart fall beställde han flera porträtt av henne, som ingår i donationen på ett 60-tal verk av 32 konstnärer som var samtida med makarna Höckert. Nu visas nästan alla verken i en utställning på Landskrona museum.
– Delar av donationen har visats tidigare, till exempel Isaac Grünewald på Nell Walden-utställningen berättar konstintendent Birthe Wibrand på Landskrona museum.
– Men detta är första gången som vi kan visa donationen i sin helhet.

Isaac Grünewalds ”Damporträtt” från 1917.

Just Isaac Grünewalds ”Damporträtt” från 1917 får nog sägas vara utställningens showpiece. Förmodligen tyckte makarna Höckert samma sak.
–  Man ser just den tavlan i bakgrunden i det här porträttet av Augusta Höckert som Svante Bergh målat, säger Birthe Wibrand och visar på en av målningarna.

Motiven i donationen är spridda: porträtt, landskap, stadsmiljöer och stilleben. Förutom Grünewald så är det konstnärsnamn som Per Gummesson, Alfred Hedlund, Prins Eugen, Hugo Carlberg, Otto Fredlin och Svante Bergh med flera. Som enda kvinna i samlingen finns Agda Holst.
– Det är en fin samling 20-, 30- och 40-tals konst. Oftast med någon skånsk anknytning, säger Birthe Wibrand.

Mitt bland tavlorna står något annat: en gammal klocka från Landskronas tågstation. Även den skänkt av Oskar Höckert.
– Vi vet egentligen inte så hemskt mycket om familjen Höckert. Oskar Höckert föddes i Landskrona, men när han blev bankdirektör så flyttade han till Malmö och levde där. Det verkar ändå som Landskrona legat honom nära hjärtat livet igenom, säger Birthe Wibrand.

Utställningen av den Höckertska donationen pågår till och med den 23 april.