”Inte bra – men svårt att göra något åt”

Kommunalrådet Birgitta Persson (M) har varit länge inom Landskronapolitiken. Hon hade gärna sett att fler engagerade sig i den – både kvinnor och män.

– Svårt att säga varför. Det ska vara den som är bäst lämpad och som vill ta sig an uppgiften, men kvinnor kan precis lika mycket som män, säger hon angående att det faktum att det i de flesta av kommunens nämnder sitter fler män än kvinnor.
Tror du det kan påverka kvaliteten på besluten om det är ojämn könsfördelning i en nämnd?
– Ja, jag tror det de blir bäst om det finns ledamöter av bägge könen. En annan fråga är hur det ser ut på tjänstemannasidan, det är ju den som ska utreda vilka konsekvenser olika beslut kan få. Där tror jag också könsfördelningen påverkar.
Vad tänker du om att nämnder inom traditionellt ”hårda” och ”mjuka” politikområden fortfarande har klar majoritet av ena könet?
– En stor dominans är aldrig bra. Men jag tror att det också är en generationsfråga. Förr i tiden så var tekniska frågor något som bara män sysslade med, och samma sak med byggbranschen. Men nu ser vi att fler och fler kvinnor tar sig in i byggbranschen, och det tror jag vi kommer se i politiken också.
Du tror att det ser annorlunda ut om 10-15 år?
– Ja, om vi inte gör det för svårt att vara med i politiken. Det är fortfarande kvinnor som tar störst ansvar i hemmet – där har vi inte kommit särskilt långt. Och du hinner inte med så många andra fritidssysselsättningar om du håller på med politiken. Det märks också på medelåldern på fritidspolitiker, den är hög. Det är inte heller bra, det speglar inte verkligheten. Inom Moderaterna har vi försökt att blanda äldre och yngre politiker, men det är inte så lätt. Yngre flyttar ju oftare på grund av jobb, utbildning eller kärlek. Det är inte bra att det saknas kvinnor och yngre i politiken, men det är svårt att göra något åt. Intresset måste finnas,man kan ju inte pressa in någon som inte vill.

Läs även:

Internationella kvinnodagen: Hyfsat könsjämt i politiken

Sämre med jämställdheten i de kommunala bolagen