Internationella kvinnodagen: Hyfsat könsjämt i politiken

”Hälften av alla som finns är kvinns” sjöngs det på Grupp 8-skivan ”Sånger om kvinnor” från 1971. Lika sant idag – men hur är det med representationen av halva befolkningen i Landskronas politiska församlingar? Och hur är det med de kommunala bolagen?
Papperstidningen har kollat siffrorna.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande politiska organ. Där fördelas 51 mandat på de olika partierna, efter valresultat. Största parti är Socialdemokraterna med 18 platser, minst är Miljöpartiet och Vänsterpartiet med 2 platser vardera.
Vad man snabbt kan konstatera är att alla partier, från största till minsta, verkar ha tillämpat principen ”varannan damernas”. Hälften av deras ledamöter är kvinnor.
Utom Sverigedemokraterna. Av Sverigedemokraternas 11 ledamöter i kommunfullmäktige är det endast 3 som är kvinnor, alltså runt en fjärdedel.
Det gör att den totala könsfördelningen bland ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige landar på 45 procent kvinnor och 55 procent män, eller 28 män och 23 kvinnor.
– Jag är så trött på den frågan, vi får den så ofta, även på riksplan säger Stefan Olsson, Sverigedemokraternas kommunalråd och gruppledare, när Papperstidningen ber honom kommentera att partiet skiljer sig från de andra i fullmäktige.
– Vi är totalt emot kvotering. När vi sätter namnlistorna så är det med de som är intresserade.
Men övriga partier får in fler kvinnor utan kvotering?
– Ja, men de är väldigt noga med det här med varannan damernas. Vi tvingar ingen att ta en viss plats, det viktigaste för oss är att intresset finns. I omsorgsnämnden och ut-bildningsnämnden har vi till exempel fler kvinnor än män.

I kommunstyrelsen är det inte lika jämt. Där är tre av de sammanlagt 13 ordinarie ledamöterna kvinnor. De är socialdemokraterna Jenny Tillander och Eva Örtegren, och kommunalrådet Birgitta Persson, som har Moderaternas enda plats i styrelsen. Birgitta Persson är också enda kvinnan bland Landskronas 5 kommunalråd.
Politiska nämnder, finns det ett knappt 20-tal inom kommunen. De flesta har 7 eller 13 ledamöter, som tillsätts av kommunfullmäktige. Här märks tydligt vad som traditionellt ses som kvinnliga och manliga områden. En
majoritet kvinnor finns endast i individ- och familjenämnden och i omsorgsnämnden, alltså de två nämnder som fattar beslut som rör verksamhetsområdena vård, omsorg och sociala åtgärder. I de nämnderna är 9 av de 13 ordinarie ledamöterna kvinnor, eller knappt 70 procent.
I andra änden av spektrat finns stadsbyggnadsnämnden, som beslutar i både större och mindre frågor som rör byggande och stadsplanering, från utbyggnad av en ny stadsdel i Norra Borstahusen, till bygglov för enskilda fastighetsägare. I den nämnden sitter endast 3 kvinnor, övriga 10 ledamöter är män. Alltså knappt en fjärdedel kvinnor.

Läs också: ”Sämre ställt i de kommunala bolagen”

Och: ”Inte bra – men svårt att göra något åt”

Kvinnorepresentation inom politiken

Kommunfullmäktige (ordinarie) 51 st
Män: 28 – Kvinnor: 23   45 procent kvinnor

Fördelning partier
S: 18 tot.   9/18
50 procent
SD: 11 tot.   3/11
26 procent
L: 14 tot.   7/14
50 procent
M: 4 tot.   2/4
50 procent
MP: 2 tot.   1/2
50 procent
V: 2 tot   1/2
50 procent

Kommunstyrelsen (ordinarie) 13 st
Män: 10 – Kvinnor: 3 (2 S och 1 M)   23 procent kvinnor

Kommunalråd 5 st
Kvinnor: 1

Nämnder: (ordinarie)
Fritidsnämnden 7st
Män: 4
Kvinnor: 3
I och F nämnd 13 st
Män: 4
Kvinnor: 9
Kulturnämnden 7st
Män: 4
Kvinnor: 3
Miljönämnd 13 st
Män: 9
Kvinnor: 4
Omsorgsnämnd 13 st
Män: 4
Kvinnor: 9
Teknik- och Servicenämnd 13 st
Män: 9
Kvinnor: 4
Stadsbyggnadsnämnd 13 st
Män: 10
Kvinnor: 3
Utbildningsnämnd 13 st
Män: 8
Kvinnor: 5

Läs även:
Sämre med jämställdheten i de kommunala bolagen

”Inte bra men svårt att göra något åt”