Kan bli loppis på Kasernplan med nya regler

Bra med torghandel, men den måste snyggas upp och få tydligare regler. Så skulle man kunna sammanfatta en tjänsteskrivelse från teknik- och serviceförvaltningen där reviderade regler för torghandeln på Rådhustorget föreslås, regler som nu antagits av kommunstyrelsen. Enligt skrivelsen har det under åren klagats på både renhållningen, hur torgstånden ser ut, och vilken typ av varor som säljs. En nyhet är att reglerna öppnar för loppis och hantverk på Kasernplan. På Rådhustorget får framöver bara de stå som säljer färskvaror och blommor, eller står för en idrotts- eller politisk förening – ingen försäljning av kläder med andra ord. Tiderna för torghandeln har också ändrats, tidigare var det samma tider som gällde året om, nu har perioderna 1 april till 31 oktober och 1 november till 31 mars fått olika tider. Även reglerna om fordon på torget har skärpts, nu har försäljare endast 30 minuter på sig att flytta sina saker, inklusive bil, från torget efter försäljning. Några nya regler om utseendet på torgstånden har det dock inte blivit. De reviderade reglerna går nu vidare till kommunfullmäktige för att antas där.