Kan bli rivning och småhus på Koppargården

Arkitektbyrån FOJAB:s idéskiss för Koppargården antyder att det kan bli aktuellt med rivning av befintliga hus – något som Landskronahems vd inte utesluter.

I samband med att bytesaffären mellan Landskronahem och Paulssons fastigheter offentliggjordes under förra veckan  släpptes också en idéskiss för utveckling av Koppargården, gjord av arkitektbyrån FOJAB. Det är ”vinnaren” bland de förslag från tre olika arkitektfirmor som Landskronahems styrelse tidigare beställt.
Några detaljer i förslaget har Landskronahem i skrivande stund inte redogjort för. Men om man studerar skissen så är det tre saker som blir tydliga:
– Ett nytt villaområde där Tenngatan går idag, mellan koloniområdet i norr och dagens höghusbebyggelse i söder.
– Nya gator med små-husbebyggelse som löper ut radiellt från den framtida kröken på Idrottsvägen.
– Alla byggnader som finns på området idag finns inte med.
Landskronahems vd Helena Fremle bekräftar den bilden.
– Ja, i det förslaget så är det vissa fastigheter som är rivna, säger hon.
Men Helena Fremle betonar samtidigt att det rör sig om just ett idéförslag.
– Det är en utgångspunkt och inte en sanning. Vi måste ha något att utgå ifrån när vi påbörjar arbetet.
En mängd nya hus, både småhus och flerbostadshus syns i skissen, så frågan blir vem som ska bygga och
äga dem. Och om Landskronahem kommer fortsätta vara enda fastighetsägaren på området.
– Vi är inte där än, säger Helena Fremle om svaren på de frågorna.
– Utgångspunkten är en förtätning av området. Hur mycket som ska byggas, alltså vilken grad av förtätning, i vilken takt, och av vem är en planeringsfråga, det beror på vad bolaget klarar av.
Idag har Landskronahem endast hyresrätter, kommer Landskronahem bygga och äga andra upplåtelseformer i framtiden?
– Att vi i Karlslund bygger för andra upplåtelseformer håller jag inte för otroligt. Om vi kommer att äga är en senare fråga.
Men det är inte uteslutet?
– Nej. Det ingår ju i våra ägardirektiv att arbeta för fler upplåtelseformer i Landskrona.