Kommunen utreder segregation i förskolan

I Svalövs tätort driver kommunen tre förskolor. Två av dem är fulla, men på en av dem, Svalan, gapar flera platser tomma. Nu ska kommunen ta itu med problemet.

– Förvaltningen ska göra en utredning med förslag på åtgärder för att förbättra situationen. Jag räknar med att den blir klar till nästa sammanträde i bildningsnämnden i slutet av april, säger Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.
Det var i höstas som han fick signaler om snedfördelningen i de kommunala förskolorna i Svalövs tätort.
– När man har en förskola med så övervägande majoritet barn med utländsk bakgrund och två förskolor med övervägande majoritet barn med svensk bakgrund, då är det något som är fel i balansen, säger Torbjörn Ekelund.
Han ser det som ett allvarligt integrationsproblem och påpekar samtidigt vikten av att inte skuldbelägga åt något håll.
– Det viktigaste är att alla barnen, på alla förskolor, har bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas och få en bra språkutveckling, säger han och fortsätter:
– Det är ett av de tuffaste problemen som jag ställts inför inom politiken. Det är viktigt att ha en balanserad inställning. Det handlar om att göra det bättre, se framåt och skapa det vi vill ha och bryta upp det vi inte vill ha.
– Segregation är till för en enda sak, nämligen att brytas.