”Lucka” vid Nyhamn kan byggas igen

Att det nu byggs en hel del i kvarteren vid Nyhamn har varit märkbart, inte minst för de närboende som fått genomlida buller och vibrationer vid pålningsarbete.

På Jönsaplan, där det skall bli bostäder och hotell, finns ett stort hål där det underjordiska garaget ska hamna. Och i kvarteret Havsörnen, Mellan Stora Strandgatan och Tullgatan, börjar nu stadsvillor och ett flerbostadshus resa sig.

Men det kan bli ytterligare byggande i kvarteren. På sitt senaste möte sade stadsbyggnadsnämnden ja till att ändra i detaljplanen för att tillåta nybygge på tomten i hörnet av Hamngatan och Södra Långgatan. Det är fastighetsägaren där som vill förtäta genom att bygga tre ”stadsradhus”. Några ekonomibyggnader som idag finns på tomten kommer i så fall försvinna, men korsvirkeshuset som en gång rymt Hotell Druvan. Planchefen Johan Nilsson är positiv till nybyggnadsplanerna, inte minst att de skulle innebära en ny husfasad mot Hamngatan, där det idag är en ekonomibyggnad med plankartad fasad.

– Det skulle sluta gatubilden på ett bra sätt, säger han.

Bilden ovan: Om byggplanerna förverkligas så blir det en ny husfasad i ”luckan” på Hamngatan som idag utgörs av baksidan på en ekonomibyggnad.