Maskintempel blev luftigt kontor

Gamla industribyggnader finns det gott om i Landskrona. Men få, om ens någon, har genomgått samma förvandling som det gamla elverket på Gasverksgatan, som idag är Landskrona Energis kontor.

När elverket byggdes 1908 var det kvadratiskt… Men det blev snabbt för litet, så 1919 byggdes det till och fick dagens form.

Det byggdes som ett tempel till utvecklingens och modernitetens ära. Eller kanske snarare som en borg, för det är vad det gamla elverket på Gasverksgatan liknar, med sina murkrön och sina två bastanta tegeltorn mot Varvsvägen.
1908 stod det klart, det växande och allt mer elektrifierande Landskrona behövde elkraft och stadsarkitekten Fredrik Sundbärg fick uppgiften att rita byggnaden som både skulle lösa den uppgiften, och samtidigt vara en prydnad för staden. Redan 1919 gjordes en tillbyggnad i samma stil, eftersom den blivit för liten.
I maskinhallen skedde omvandling av likström som kom från kraftverken i Halland, och för att minska kostnaden för inköpt el fanns där också stora dieselaggregat. Detta är före utbyggnaden av de norrländska älvarna, och långt innan kärnkraften. I flyglarna bredvid maskinhallen fanns kontor på bottenplan, och på andra våningen rader av batterier som en reserv vid spänningsfall.

Då flödade solljuset från de stora gavelfönstren över ställverk och dieselaggregat
i en maskinhall med kakelväggar. Idag släpper de istället sitt ljus över kontor och lunchmatsal.

Den besökare som idag kliver genom glasdörrarna ser inga dieselaggregat. Den imponerande takhöjden, cirka tio meter, är kvar. Men annars är det mest det svart-vita klinkergolvet som påminner om att detta en gång varit en maskinhall. Golvet är modernt, men när elverket byggdes om till kontor 2011-2012 så valdes medvetet ett golv som skulle påminna om det som varit.
Det är påtagligt ljust och luftigt i lokalerna, och det beror inte i första hand på de vita väggarna. Det är Fredrik Sundbärgs storskaliga bågfönster i båda kortändarna av byggnaden som står för det. Vid lunchutrymmet mot Varvsvägen får man nästan lite känslan av att befinna sig i ett kyrkorum. Kontorsrum för medarbetarna finns i sidskeppen, de har glasväggar och upptagna ljusöppningar i den en gång solida väggen mot maskinhallen gör att ljusinsläppet utnyttjas. I mitten av den gamla maskinhallen finns en modern ”box” i två plan, där reception, konferensrum, kapprum, lunchkök, toaletter, teknikutrymmen med mera är placerat.
– Det är ju inget man tänker på dagligen, men ibland blir man påmind av besökare som säger ”o, va fint ni har det”, säger Landskrona Energis vd Johan Holmstedt om att jobba i det gamla elverket.

Mitt i hallen har arkitekterna placerat en fristånde ”kub” med konferensrum, reception, toaletter, kök, teknikutrymmen med mera.

Vid sin sida har han Christer Danielsson, pensionerad medarbetare, som vet en hel del om husets historia.
– När jag började 1974 så fanns allt som hade med elnätsdelen av företaget här, berättar han, elnätsdelen har egentligen suttit här ända sedan 1908.
– Kontoren var väl lite mörka med trånga korridorer, men så såg ju de flesta kontor ut då. Man tyckte det var en pampig byggnad när man kom in.

Christer Danielsson berättar om huset vars historia till stor del också är bolagets.
I mitten av 50-talet var utrustningen i elverket föråldrad, dieselaggregaten behövdes inte längre. Den pampiga maskinhallen blev förpassad till en törnrosasömn som förråd, och fungerade så ända till ombyggnaden 2011-2012. Rummen med batterierna blev också de kontor.
När stadsnätsdelen av det som idag är Landskrona Energi växte fram i början av 90-talet, så fanns även den i gamla elverket – och gör det fortfarande. Men under 80-talet, när Tekniska verken bildades, flyttade ekonomi- och den administrativa personalen till stadshuset, medan driftspersonalen satt kvar. Under 80-talet startade också fjärrvärmeverksamheten, även den med sin personal delad mellan gamla elverket och stadshuset.

2011 bildades kommunala bolaget Landskrona Energi, och då togs också beslutet om att samla all verksamhet på ett ställe – i gamla elverket. Under byggtiden på drygt ett år fick elnätsdelen flytta in i Landsverks gamla kontor på Industrigatan 68.
– Det är jätteroligt när man kan göra som här, att man kan använda gamla industrilokaler till annat. Som i Malmö där det blivit tekniskt museum och i Lund där elverket blivit först danshak och nu kontor, säger Johan Holmstedt.

 


Gamla elverket i årtal

  • 1908 Elverket står färdigt, ritat av stadsarkitekten Fredrik Sundbärg.

  • 1919 Bara efter 11 år blir elverket för litet och måste byggas till.

  • Mitten av 50-talet Utrustning i maskinhallen faller för åldersstrecket och ersätts. Hallen fungerar som förråd ända till 2011.
  • 80-talet Administrativ- och ekonomipersonal flyttar till stadshuset i och med att Tekniska verken bildas.
  • 1988 Det ställverk som funnits inne i elverket flyttas ut, vilket ger plats för mer kontorsyta.
  • 2011-2012 Hela det gamla elverket byggs om för att bli kontor och samla all Landskrona Energis personal på en plats.