Motstånd kvar mot hamnbygge i Borstahusen

Nyligen sade kommunstyrelsen ja i första granskningen av ett nytt detaljplaneförslag som öppnar upp för en stor utbyggnad av hamnen i Borstahusen. Men motståndet mot planerna kvarstår.

Än är det långt från en gällande detaljplan, ännu längre från ett byggbeslut. Men förslaget till ny detaljplan som tillåter utbyggnad av Borstahusens hamn till nästan dubbla bredden, det fick ja av kommunstyrelsen under förra veckan när det var uppe för en första granskning. Det efter att stadsbyggnadsförvaltningens förslag varit ute på samråd, både hos förvaltningar och berörda grannar. Än dröjer dock de skarpa besluten, och sista ordet lär inte vara sagt om de kontroversiella planerna.

Planerna är redan kända. Kommunledningen vill bygga ut hamnen i Borstahusen söderut för 72 miljoner kronor, och bredda den från dagens 130 meter till 250, så att det skapas ytterligare 175 båtplatser utöver dagens 280. I planerna ingår också att det som idag är den södra pirarmen breddas och ger plats för verksamhetslokaler, en ny badstrand i söder, och nya parkeringsplatser både i hamnen och vid Erikstorpsvägen. Bakgrunden är att boende i ett framtida Norra Borstahusen väntas efterfråga båtplatser, och att det redan idag är kö till sådana i kommunens fritidshamnar. Hur en eventuell utbyggnad ska finansieras är dock inte klart, och det finns inte heller någon vattendom från miljödomstol som ger tillstånd för den.

Trots att det ännu är många frågetecken kring planerna, har de redan från början väckt motstånd i Borstahusen. Byalaget Gamla Borstahusen var bland de första att protestera, och de har bland annat tagit fram ett eget alternativt förslag till utbyggnad, kallat ”Hooken” som tar mindre landyta i anspråk. En av de som på senare tid höjt rösten är arkitekten Eva Zachrisson, bland annat genom en insändare i denna tidning.

– Den blir för stor, säger hon. Den utbyggda hamnen är inte proportionerlig i förhållande till det lilla fiskeläget och skulle också ge en trafik som Borstahusen inte klarar av. Den kommer att skymma utsikten över Öresund både för Borstahusborna och alla Landskronabor som promenerar längs stranden. Behov av nya båtplatser kan tillfredsställas genom utbyggnad av Lundåkrahamnen, där störs inga boende eller kulturmiljö av trafik och hamnaktiviteter.

Storleken på en ombyggd hamn i Borstahusen har jämförts med den i Råå, både i utbyggnadsförslaget och av motståndarna som exempel på en fritidshamn som förlorat sin småskalighet. Hamnen i Råå är cirka 100 meter bredare än vad en utbyggd hamn i Borstahusen skulle bli.
– Det är ändå för brett, menar Eva Zachrisson.
– Och framför allt har hamnen i Råå ett annat läge. Hamnen i Råå  ligger vid sidan av samhället som har en fin strand framför sig. I Borstahusen skulle den ligga framför bebyggelsen och skymma Öresund.

Eva Zakrisson förordar istället utbyggnad av Lundåkrahamnen för att skapa fler båtplatser.
– Där är det ingens utsikt som förstörs, säger hon.
Handlar inte motståndet delvis om att Borstahusbor är rädda för att deras hus ska bli mindre värda?
– Det kan mycket väl vara en del, själv bor jag inte i Borstahusen, utan det är av bevarandeintresse som jag engagerat mig. Men om man bor på södra delen av Nedre gatan och både riskerar att få utsikten förstörd och värdeminskning på huset, då är det väl inte så konstigt att man är emot? Det är ju inte heller säkert att det blir värdeminskning – det skulle lika gärna kunna bli värdestegring.

Minst två år bedömer kommunens planchef Johan Nilsson att det tar innan det kan bli aktuellt att ta några skarpa beslut om utbyggnad.
– Det som kommunstyrelsen nu beslutat är att vi ska utreda förutsättningarna för utbyggnaden. Det är en lång process för att få fram ett färdigt förslag till utbyggnad. Vi är också beroende av ett flertal beslut innan man kan fatta ett beslut att genomföra den. Till exempel så krävs det en laga kraft vunnen detaljplan och en vattendom från Mark- och miljödomstolen i Växjö.

 

Bilden ovan: Så här kan den utbyggda hamnen i Borstahusen se ut. Dagens södra pirarm blir en breddad mittpir med plats för verksamheter. Illustration: Landskrona Stad