”Niger och säger att nu är det vår”

Blå sippan ute i backarna står, niger och säjer: ”Nu är det vår!”. Så lyder första strofen i barnvisan Blåsippor med musik av Alice Tegnér. Och nog är den och andra vårblommor ett otvetydigt tecken på att varmare och ljusare tider kommer närmare. Nu syns de lite överallt, antingen självsådda eller, som de här krokusarna på Eriksgatan, planterade. Kommunens gata-parkavdelning har under hösten planterat ut 37750 lökar av arter som tulpan, narcisser, crocus, hyacinther, allium och anemoner. Just på Eriksgatan har nu även rader med lila och vita krokusar kommit upp berättar parkchefen Anneli Erson. Crocusmattan där omplanterades under hösten 2015 med 26 800 crocuslökar i 4 olika färger.