Nu växer förskolan i Tågarp

Svalövsborna blir fler och fler. Det gör att flera förskolor måste bygga ut i framtiden. På fredagen togs första spadtaget till ytterligare två förskoleavdelningar på Alfabo i Tågarp.

Det blåser, men det är soligt, när Moltas Sjöstrand, 4 år, Lovisa Olesen, 3 år och Elise Kotaniemi, 2,5 år, slänger iväg sand med sina spadar. De hjälper till att ta det första spadtaget på utbyggnaden av förskolan där de går. På Alfabo finns idag tre avdelningar.
– 2010 invigdes det. Nu är det dags att bygga till två avdelningar, säger Per-Olof Jönsson, som byggde Alfabo tillsammans med Lars Håkansson.
Utbyggnaden ger plats för ytterligare 30 barn som kan flytta in under hösten.
– Det är jätteroligt. Det är bland det roligaste man kan göra, att bygga för barn, säger Lars Håkansson.
Och kanske blir det mer.
– Det finns redan planer för ytterligare två avdelningar, berättar han.
Då skulle förskolan få sammanlagt sju avdelningar i framtiden. En bit bort planerar entreprenörena också för ”Byn i Byn”, drygt 200 nya bostäder, de flesta hyresrätter.
– Om tre, fyra år kommer den situationen dyka upp, att vi måste ta ställning till om vi ska bygga ut låg- och mellanstadieskolan i Billeberga, eller bygga en ny i Tågarp, säger Torbjörn Ekelund, bildningsnämndens ordförande.
Redan idag så är det ont om platser på förskolorna i mer eller mindre hela kommunen. Enligt en prognos kommer Svalöv kommuns befolkning ligga på 14 570 år 2020, jämfört med 13 919 förra året. En ökning med drygt 200 invånare per år.
– Demografin talar för att bygga ut förskolor, inte bara här, utan också på andra platser i kommunen, säger Roland Tufvesson, tillförordnad utbildningschef, som också är på plats för spadtaget.
– Det är en häftig utmaning att ta sig an. Det är resultatet av våra ansträngningar, att göra kommunen attraktiv, säger Torbjörn Ekelund.
Förvaltningen ska titta på en lösning för förskolan i Kågeröd och det kan bli så att man ställer upp en förskolepaviljong i Teckomatorp, precis som man gjort i Billeberga. Just nu pågår renovering och utbyggnad av förskolan Björkhäll i Röstånga, som beräknas vara helt klart kring årsskiftet.
– Vi räknar med att det kommer klara behovet för ett antal år framåt i tiden, säger Torbjörn Ekelund.


Skolorna måste också växa

Stora barnkullar i förskolan nu, kommer att ge stora barnkullar även i högstadiet om några år.
– Det ger en följdeffekt hela vägen upp. Redan nu kan vi förutsäga ungefär hur stora barnkullarna blir om fem, sex år och vi vet hur det ser ut med in- och utflyttning, säger Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.
En framtida frågeställning blir om Linåkerskolan ska byggas ut eller om kommunen ska bygga en ny högstadieskola.
– Det är lika bra att börja prata om det nu, istället för att sticka huvudet i sanden. Nu har vi flera år på oss att resonera vad som är bäst, säger Torbjörn Ekelund.
Han betonar att beslut av sådan tyngd, som den om ny högstadieskola, måste föregås av grundlig utredning och medborgardialoger och med synpunkter från ett ungdomsråd, som förmodligen kommer igång till hösten. Just nu håller förvaltningen att göra en utredning av vilka lokalbehov vård, skola och omsorg har i framtiden.
Redan till hösten kommer Linåkerskolan börja använda två nya klassrum som renoveras på Månsabo, samtidigt som man förbereder för familjecentralen där. Eventuellt kan även ett par klassrumspaviljonger behövas senare, berättar Torbjörn Ekelund. Först om fem-sex år så beräknas elevantalet vara så högt att det kan vara aktuellt med frågan om högstadieskola.
– En högstadieskola bör ha åtminstone drygt 200 elever. Om det är mindre än så, då klarar inte kommunen av att ge lärarna en bra anställning, jag tänker på att man då måste halvtidsanställa till exempel. Det är jättesvårt att anställa under de förutsättningarna. Det är lärarnas marknad idag.

Bildtext, bild ovan:

Moltas Sjöstrand, Lovisa Olesen, och Elise Kotaniemi hjälper till att ta det första spadtaget till utbyggnaden av förskolan Alfabo där de går. Efter dem syns entreprenören Lars Håkansson, Ingemar Gunnarsson från Norrto Byggtjänst, Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande, Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande, entreprenören Per-Olof Jönsson och Johan Johansson från Norrto Byggtjänst.