Pengar till naturvård i Landskrona och Svalöv

Varje år delar landets länsstyrelser ut pengar till lokal naturvårdsprojekt inom den Lokala naturvårdssatsningen (LONA). I år har länsstyrelsen i Skåne delat ut 6,7 miljoner kronor till totalt 35 projekt, och stänk från det pengaregnet har också landat i Landskrona och Svalöv. I Landskrona rör det sig om två projekt. Ett går ut på att inventera arter och skapa förutsättningar för biologisk mångfald kring motocrossbanan i Saxtorp, just att det dammar kring banan är, kanske lite oväntat, gynnsamt för vissa arter. Det projektet, som görs tillsammans med motorklubben Landskrona MK, tilldelas 65000 kronor. I ett annat projekt ska naturvärdena kring kommunens förskolor kartläggas, för att bättre kunna utnyttja dem i pedagogiken, det projektet har beviljats 80 000 kronor. Ett nytt fågeltorn vid Bokholmens mosse i Svalöv får 30 000 kronor, och kommunen ska också få nya informationsskyltar om tätortsnära natur för 135 000 kronor.

Bilden ovan: Att naturvård och motocrossbanor går bra i hop kan verka märkligt, men damm och skvättande jord är gynnsamt för många arter. Nu ger länsstyrelsen 65000 kronor till ett naturvårdsprojekt vid banan i Saxtorp. Foto: Sofie Turesson/Landskrona MK