Sopslarv bakom försvunnen återvinningsstation

Det är säkert mer än en Landskronabo som på senare tid har fått vända på Ica Kvantums parkering efter oförrättat ärende, när de upptäckt att återvinningsstationen där är borta.

Återvinningsstationerna i Landskrona, precis som i de flesta av landets kommuner, sköts av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som ägs av förpackningsbranschen gemensamt. Jenny Randborg, regionchef Skåne hos FTI, förklarar varför.
– Det är markägaren, Ica Kvantum, som sagt upp avtalet med oss. Ica ville inte ha kvar den där eftersom det började bli skräpigt.
– Jag kan inte klandra Ica för det. Där slängdes avfall från företag och matavfall, och det blev inte så trevligt. Trots att vi har regelbunden städning så hann vi inte med.
Någon station som ersätter den vid Ica Kvantum finns ännu inte.
– Nej. Vi hoppas kunna hitta en plats tillsammans med kommunen, men ännu finns det inget förslag, säger Jenny Randborg.
Det kan dock bli en ny station till våren i en annan del av kommunen.
– Vi hoppas kunna ha en i Härslöv vid idrottsplatsen. Ansökan om bygglov är inlämnat och behandlas nu, berättat Jenny Randborg.

Bilden ovan: Återvinningsstationen på Ica Kvantums parkering är borta – och den kommer inte tillbaka.