Stort sug efter lokal mat utan mellanhänder

Det började som pilotprojektet Bygdens saluhall i Röstånga och Billinge. Nu sprider sig intresset, som ringar på vattnet, för det digitala verktyget som kapar avståndet mellan producent och konsument.  

Albin Ponnert och Viktor Zaunders är tillsammans med webbutvecklaren David Ajnered i full gång att utveckla webbplattformen Local food nodes.
– Det är ett digitalt verktyg som länkar samman konsumenter och producenter av lokal mat, utan mellanhänder, säger Albin Ponnert.
Till våren hoppas de att en testversion blir klar och om ett år den fullskaliga versionen.
Just nu håller de på att fila på en tidsplan och budget för en projektansökan till Jordbruksverket, tillsammans med Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp.
– Om ansökan blir godkänd, så kan vi får det finansierat för tre år, säger Albin Ponnert.

I somras var det premiär för en prototyp av projektet, Bygdens saluhall. Under sommaren och en bit in på hösten kunde folk hämta ut lokalt producerade livsmedel vid fyra-fem utlämningar per månad i Vita villan i Röstånga. Det kunde röra sig om till exempel ägg, kalv, lamm, honung, lättöl, fisk och grönsaker som de beställt via hemsidan Bygdens saluhall.
– Det är 45 olika personer som handlat genom den i Billinge och Röstånga och ett tiotal leverantörer, säger Albin Ponnert.
Han berättar om intresse att med hjälp av deras webbplattform Local food nodes starta upp lokala ”matnoder” på flera håll i Sverige, till exempel i Dalby och i Söderhamn. Nyligen hade de besök av en internationell delegation från Vitryssland och Baltikum. Under våren åker de på en ”turné” med workshops och föreläsningar. Helt oväntat för dem själva kom duon på åttonde plats när tidningen Land utsåg ”Årets lantis” 2016.
– Det är ju jättesmickrande, säger Albin Ponnert.
Är du förvånad av det stora gensvaret?
– Mat berör egentligen alla. Det är växande, behovet och intresset för den lokala maten. Förvånad är jag inte, säger Albin Ponnert.
Han ser det som att de har snappat upp ett behov, snarare än att de kommit upp med en idé själva.
– Vi har sett ett problem och tagit oss an att försöka lösa problemet, säger Albin Ponnert.
Blir det fler matutlämningar i Röstånga?
– Tanken är att sätta igång till våren igen, säger Albin Ponnert.

Bilden ovan: Albin Ponnert (till höger), Viktor Zaunders (i mitten) och  David Ajnered.