Utbyggnad av Billeshögsskolan närmar sig

Det är trångt för både barn och personal på Billeshögsskolan i Billeberga. Nu finns ett förslag på
att bygga ut skolan för sex-sju miljoner kronor.

– Det är roligt att det växer. Det ger oss andra möjligheter, säger Inger Forsén, rektor på Billeshögsskolan.
I förslaget till utbyggnad finns två nya klassrum (ett så kallat dubbelklassrum på sammanlagt 120 kvadratmeter) med tillhörande grupprum, nya arbetsrum för lärarna, ett dubbelt så stort personalrum, större expeditionsutrymme och nytt rum för skolsköterskan.
– Det är också en arbetsmiljöfråga, säger Inger Forsén.
– Om det går smidigt genom politiken, så tror jag att det kan vara färdigt höstterminen 2018.
Förskolan Kvarnliden med tre avdelningar har också varit trångbodd en längre tid. Våren 2016 fick förskolan ytterligare två nya avdelningar i en paviljong vid idrottsplatsen.
– Det är samma tendens, som gjorde förskolan full. Barnkullarna har ökat. Det är ingen jätteöverraskning. Diskussioner har förts under en längre tid, att Billeshögsskolan är allt trängre.  säger Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.
Kostnaden för utbyggnaden av Billeshögsskolan beräknas bli sex-sju miljoner kronor för  SvalövsLokaler, som äger lokalerna och hyr ut till kommunen.
– Det skulle innebära en hyreshöjning med cirka 600 000 kronor per år. Vi måste hitta hur vi ska finansiera det. Jag delar förvaltningens uppfattning, detta är oerhört viktigt och nödvändigt att göra, säger Torbjörn Ekelund.
Ärendet var uppe för information på bildningsnämndens möte i förra veckan. Det måste till beslut i kommunfullmäktige för att det ska bli verklighet.

Bilden ovan: Billeshögskolan i Billeberga har i dagsläget 193 elever från Billeberga- och Tågarps området, från förskoleklass till årskurs 6.