”Vi måste vara bättre än andra gymnasieskolor”

Rektorn för nya Öresundsgymnasiet ställer siktet högt

Stadens två gymnasieskolor blir till hösten en, med namnet Öresundsgymnasiet. Men är det mer än bara ett namnbyte? Papperstidningen hade en pratstund med nya rektorn Erik Åström.

Det har inte varit någon hemlighet att gymnasierna i Landskrona under många år har haft svårt att locka elever. Att gå på gymnasiet i de större städerna Helsingborg, Lund eller Malmö har lockat majoriteten av kommunens niondeklassare, och flera gymnasieprogram har lagts ned de senaste åren. Under 2015 var det bara 18,8 procent som i första hand sökte till en gymnasieutbildning i Landskrona.
I en kommunal utredning från förra året drogs slutsatsen att gymnasiet i Landskrona behöver en omstart, med en ny organisation. Det är bakgrunden till att dagens två gymnasieskolor, Allvar Gullstrand och Selma Lagerlöfgymnasiet, till hösten blir nya Öresundsgymnasiet.
Men med undantag för att språkintroduktionsklasserna för nyanlända flyttar från dagens lokaler på Tenngatan till Selma Lagerlöfgymnasiet, så är det samma lokaler även i höst. Personalen blir i stort sett också den samma, med undantag för ett 20-tal som tjänster blir övertaliga i den nya organisationen, främst på grund av att program försvinner och att det blivit färre elever i språkintroduktionsklasserna.

Så frågan är om det nya gymnasiet är nytt annat än till namnet?

– En befogad fråga, säger Erik Åström, rektor på Allvar Gullstrandgymnasiet sedan i höstas och tillträdande rektor på nya Öresundsgymnasiet, som tidigare haft rektorstjänster på friskolegymnasierna Concensum i Lund och Hermods i Malmö.
– Man kan säga att vi med den nya organisationen både kan äta kakan och ha den kvar. Vi får chansen att ta med oss alla de rutiner och erfarenheter vi har sedan tidigare. Att starta en ny gymnasieskola från grunden är ett tungt arbete, det har jag varit med om.
– Men hade man bara slagit ihop två gymnasieskolor, som man gjort i en del kommuner, så ser man att det blivit dåliga kompromisser av det. Halvmesyrer där man får anpassa eleverna efter systemen. Här kan vi göra tvärt om, vi kan anpassa skolan efter eleverna.

Först och främst är omorganisationen en satsning menar Erik Åström, färre program till trots. Han berättar om tre nya tjänster som biträdande rektor med personal- och elevansvar, ombyggda och uppfräschade lokaler, ett nytt tvålärarsystem i språkintroduktionsklasserna där en svenska-som andra-språk-lärare alltid är med, och en ny modell för elevinflytande där elevrådet får ett antal nya utskott. Och även en uppdatering av pedagogiken.
– Vi kommer införa ämnesövergripande arbetslag, och jobba mer ämnesövergripande i undervisningen.
Erik Åström ger ett exempel.
– Gymnasiearbetet i trean, det som förr kallades specialarbete. I Svenska3-kursen ingår vetenskapligt skrivande. Genom att låta både en svensklärare och en annan ämneslärare vara med och handleda, så får eleven undervisning och bedömning i två ämnen istället för bara ett.
Är omorganisationen främst en anpassning till att det är färre som söker till gymnasiet i Landskrona, eller ett sätt att försöka ändra på det?
– Vi måste ta kommandot. Om vi bara är lika bra som andra gymnasieskolor så kommer vi fortsätta dras med låga söksiffror, det är så lockande för eleverna att åka till Helsingborg eller Lund eller Malmö och uppleva en större stad. Så ser det ut i hela Sverige. Vi måste vara så bra att våra egna elever berättar för kompisar och sina syskon att ”Öresundsgymnasiet, där måste du gå”. Jag hade inte hoppat på det här uppdraget om jag inte trodde att det går.

Erik Åström berättar om en annan förändring som han hoppas ska höja kvalitén på verksamheten.
– Här på Regeringsgatan (gamla Allvar Gullstrand, red. anm.) så kommer vi bara ha nationellt antagna elever. Introduktionsprogrammet och språkintroduktionen hamnar på det som idag är Selma Lagerlöf gymnasiet. Som det är idag så är de två typerna av elever blandade, och det är tufft för lärare att anpassa sig till båda grupperna som har helt olika förutsättningar. När vi flyttar IM och språkintroduktionen till Selma Lagerlöf så kan vi organisera verksamheten där efter deras behov, med de lärare som behövs där.

 

Nationella program på Öresundsgymnasiet HT 2017

 • Barn och fritid
 • Bygg och anläggning
 • El och energi
 • Industriteknik
 • Naturvetenskap
 • Samhällsvetenskap
 • Teknik
 • Vård och omsorg
 • Dessa får ingen intagning till hösten

 • Ekonomi
 • Handel (tidigare beslutat)
 • Restaurang (tidigare beslutat)
 •  

  Bilden ovan: Öresundsgymnasiets tillträdande rektor Erik Åström vill bland annat jobba med elevinflytande på nytt sätt. På en lista i trapphuset finns ett antal punkter som elever önskat sig, till exempel en kaffeautomat och att en elev får vara med när nya lärare intervjuas. Två har kryssats av i sin ruta: att ha frukost och att måla och fräscha upp skolan. Två dagar i veckan finns det gratis frukost för Allvar Gullstrandgymnasiets elever.