Bergkvarabuss fortsätter köra Svalövselever

Svalövs kommun väljer att behålla Bergkvarabuss som entreprenör för skolskjutsar. Men kommunen har begärt in besiktningsprotokoll för bussarna och varit på besök i verkstaden.
Bergkvarabuss har hamnat i fokus efter att tre ungdomar omkommit i en trafikolycka i Härjedalen. Olycksbussen var en av företagets bussar. Arbetsmiljöverket har riktat kritik mot en rad brister som upptäckts på företagets verkstad i Arlöv, som godkände olycksbussen.
Svalövs kommun ser dock ingen anledning att säga upp det avtal som löper ytterligare ett år.
– Jag har känt ett ganska gott förtroende för Bergkvarabuss, säger kommunalrådet Torbjörn Ekelund (L).
Hade ni kunnat säga upp avtalet, om ni velat?
– Antagligen inte, eftersom det inte finns några skäl att tro att de kvalitetsbrister som eventuellt har funnits kan påverka vår kommun.
Även om det är Svalövs kommuns beslut att ge Bergkvarabuss uppdraget att köra skolskjutsarna, har upphandlingen skett tillsammans med Helsingborgs kommun.
Per Hall är skolskjutsansvarig i Helsingborg, och har efter en begäran fått besöka den verkstad i Ängelholm, där bland annat de fordon som rullar i Svalöv besiktigas.
– Vi såg inga konstigheter, säger han.
Han har också begärt ut besiktningsprotokoll från de åtta bussar som kör skolskjutsar i Svalöv, och samtliga dessa är godkända. Den buss som var inblandad i dödskraschen i Härjedalen underkändes på en fordonsbesiktning två gånger i höstas, men godkändes senare av Bergkvarabuss-verkstaden i Arlöv, som har laglig rätt att göra detta på egen hand.
Vad säger du till de som oroar sig för att systemet kan missbrukas?
– Vi förlitar oss på att tillsynsmyndigheten Swedac har full kontroll på det, säger Per Hall.
I Svalöv finns det runt 300 elever som är berättigade skolskjuts, uppger kommunens planeringsstrateg Britta Fremling. Utöver detta finns det elever som har skolkort men åker med Skånetrafikens reguljära bussar, som körs av företaget Nobina.