”Det känns otryggt med så många nya ansikten”

31 personer och 31 nya ansikten. Det har hemvårdstagarna Roland och Berit Klintman haft i sitt hem under årets tre första månader. ”Inget sätt att behandla gamla människor”, säger Roland Klintman.

Ett nytt ansikte från hemvården var tredje dag i snitt. En person som är en främling och inte vet vilka behov paret Klintman har. Ibland med mycket liten erfarenhet av att ta hand om äldre.
– I fjor var det 63 olika personer över hela året, berättar Roland Klintman som har haft hemvård i drygt två år.
Med över 90 år fyllda så fungerar varken synen, hörseln eller benen riktigt längre. Hustrun Berit går själv, men har även hon ett hjälpbehov. Tre gånger om dagen kommer hemvården, morgon, middag och kväll. Och det är inte den ordinarie personalen de är missnöjda med, det är Roland Klintman, som jobbat inom kommunens socialförvaltning i 47 år, snabb med att understryka.
– De är hjälpsamma och omsorgsfulla. De gör vad de kan för att hjälpa oss leva livet ut, säger han.

Men den stora omsättningen på personal har fått dem att reagera.
– Det skapar oro och otrygghet, säger Roland Klintman.
– Och jag får lära dem allt från början, att de ska smörja här och tvätta där. Andra äldre jag pratat med säger samma sak, och de tycker inte att det är rätt. Och jag håller med, det är inget sätt att behandla gamla människor.
– Det är känsligt att släppa in helt främmande människor som ska hjälpa till med det mest intima.

En fast kärna av 7-9 anställda kring varje hemtvårdstagare, så att det blir bekanta ansikten, det är vad Roland Klintman önskar sig, berättar han.
– Vid några tillfällen så har vi hunnit etablera en mycket fin kontakt med några i personalen. Men sedan har ledningen flyttat dem till andra ställen, varför vet vi inte.
Förutom otryggheten så finns det ett annat problem med strömmen av vikarier, menar Roland Klintman.
– Många saknar erfarenhet av äldrevård. De vet inte hur man ska tömma en kateter eller sätta på ett par stödstumpor. De måste ju få utbildning innan de sätts in i tjänst.

LÄS OCKSÅ: ”Det har varit problem med hög sjukfrånvaro”

Bilden ovan: Hemvården kommer till Roland och Berit Klintman tre gånger om dagen. För det betalar de runt 4000 kronor per månad. Men att det ständigt är nya ansikten i personalen gör det otryggt menar de.

Hemvård i Landskrona

  • Hemvård är en omvårdnadsform som innebär hjälp i hemmet vid ett eller flera tillfällen per dygn.
    Det kan vara hjälp med hygien, toalettbesök, måltider, men även med sådant som tvätt, matinköp, ärenden och sociala aktiviteter.
  • Hemvårdsverksamhet regleras enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ett myndighetsbeslut krävs för att få den. I Landskrona går det att välja mellan en privat utförare eller kommunens hemvård.
  • Kommunens hemvård är uppdelad i tre distrikt: Centrum och Larvi/Fröjdenborg, Hvilan och Ven, samt Väster och Norrestad/landet. Enheterna Trygghetslarmet och Nattpatrullen ingår också i organisationen.