Fiber till alla när Landskrona Energi bygger ut stadsnätet

Efter ganska snabba beslut och en övertygelse om att fibernät är ett måste i framtiden började Landskrona Energi 2014 bygga ut fibernätet i kommunen. Man beräknar vara färdiga 2018 och hittills har allt gått enligt planen.

När Landskrona Energi beslutade sig för att starta utbyggnaden av fibernätet var Ven först ut. Utbyggnaden där kunde ske genom stödpengar eftersom en sjökabel ut till ön och långa sträckor att gräva gjorde att kostnaderna vida översteg vad som är möjligt att lägga på de enskilda hushållen. Att man började just på Ven finns det inga särskilda anledningar till, men det blev startskottet för den omfattande satsningen.
När allt står klart om cirka ett år beräknar man att det totalt sett kostat 150.000.000 kronor. En hiskelig massa pengar, men väl investerade sådana eftersom fibern så småningom kommer ersätta bland annat det vanliga telefonnätet.
Telia har meddelat att så fort fibernätet är utbyggt kopplar man ner kopparledningarna och detta har redan skett på orter runt om i landet. Alternativen till fiber kommer i framtiden alltså bara bli mobila lösningar. Bor man på landsbygden är det nästan därför ännu mer angeläget att skaffa fiber när tillfället ges. Man har nämligen också aviserat färre master framöver, vilket i praktiken kommer innebära sämre signaler till det mobila nätet ute på landet.

För att skapa så lite bekymmer som möjligt för de boende använder man sig av så få maskiner som möjligt åt gången. Trots det krävs det både en stor och en liten grävare för att kunna utföra jobbet.

Just nu håller Landskrona Energi på i fem olika områden runt om i stan. Papperstidningen träffade Magnus Sjövik som är Stadsnätschef på Landskrona Energi, Sebastian Thuresson Projektledare för  fibernät, Landskrona Energi samt Max Sandin, Sandins Gräv på ”Plorren” där ett av projekten just nu pågår.
Att man valt att ha flera projekt igång samtidigt beror på flera aspekter.
– Dels har vi ju en tid att passa, så vi måste vara effektiva och hålla ett visst tempo. Vi har satsat mycket på att hålla en hög leveranskvalitet på det praktiska genomförandet och det omfattar bland annat att de boende ska märka så lite av utbyggnaden som möjligt. Med mindre och färre maskiner på samma område, blir det smidigt och mindre krångel för dom boende med exempelvis parkeringar, berättar Sebastian Thuresson.

Med jämna mellanrum sätter vi upp den här typen av samlingsskåp för ett visst antal hushåll, berättar Magnus Sjövik.

Man behöver inte begripa mycket för att förstå att det fungerar precis så som Landskrona Energi har tänkt sig. Vi pratar med en boende som fortfarande inte visste att dom hade börjat gräva ner fibern i området. Just det huset fick sina rör framdragna för några veckor sedan.
Så fort man grävt upp och lagt ner rören läggs marken igen. Just runt ”Plorren” finns det mycket gamla stenläggningar och dom enda spåren efter nedgrävningen är att plattorna numer ligger perfekt. På plats finns det hela tiden personal som återställer vartefter man blir klar.
På de ställen man är tvungen att gå ner i asfalt går det inte fullt lika snabbt. Dels vill man inte lägga igen asfalten innan all fiber är på plats, ifall något skulle krångla på vägen, dels behöver marken man grävt i lite tid för att sätta sig innan man asfalterar.
På vissa ställen kan man undvika att gräva i vägbanan. Då använder man sig i stället av en teknik som möjliggör att man med en så kallad ”jordraket” som med luft trycker sig igenom marken under vägen. Förutsättningarna är att inga andra kablar eller rör finns i vägen. Men fungerar det syns det ingenting av att man precis lagt ner något i marken.
– Vi har hela tiden blivit bättre på vårt jobb och det är jätteviktigt att man lägger allt snyggt och prydligt för är det knickar på rören eller konstiga böjar riskerar man att fibern inte kommer igenom som den ska när det är dags, berättar Magnus Sjövik, Stadsnätschef Landskrona Energi.

Här var vi tvungna att ta upp lite i asfalten för att komma förbi några kablar i marken, sedan tryckte vi det under vägen för att minimera åverkan på vägen, berättar Sebastian Thuresson.

Svårigheterna i arbetet har inte primärt varit själva genomförandet utan snarare att samordna och säkerställa att alla boende får information om var och när saker ska ske, berättar Sebastian Thuresson.
– För oss har det varit viktigt att allt fungerar bra i alla led. Genom att exempelvis anlita underentreprenörer som Sandins Gräv säkrar vi att allt arbete och leverans sker med högsta kvalitet och så få störningar som möjligt för de boende, säger Magnus Sjövik.
Just nu arbetar cirka 30 personer med de pågående projekten. När fibernätet är komplett kommer dessa övergå till att exempelvis se till att nätet blir så säkert som möjligt för konsumenten.
Landskrona Energi har varit tidigt ute med sin fibersatsning och ambitionen är att alla ska kunna få fiber. Vissa har i nuläget tackat nej men inne i stan lägger man ändå ner till alla så att man snabbt kan koppla på sig om man skulle vilja. En fiberuppkoppling kommer vara nödvändig i framtiden, i alla fall om man vill vara tillgänglig, kunna se tv eller använda internet.
Att fibernätet byggs ut som det gör beror helt enkelt på att kopparledningarna som ligger till grund för vårt gamla telefonnät numer är uttjänta och tekniken ålderdomlig. Fibernät är en minst lika stor satsning och förändring för människor som utbyggnaden av telefonnätet en gång var. Det kan vara lätt att glömma i den allt tekniktätare värld vi lever i, och i Landskronas kommun är det Landskrona Energi som gjort det möjligt för alla att hänga med in i en ny tidsålder när det kommer till kommunikation i alla möjliga och omöjliga former.

Bilden ovan: Magnus Sjövik är Stadsnätschef på Landskrona Energi här tillsammans med Sebastian Thuresson som är projektledare för fibernät.

Fiber

  • Fiber är nät av supertunna glaskablar instoppade i plaströr som möjliggör exempelvis en bredbandslösning.
  • Fibernätet erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar, såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Fibernätet kommer ersätta det gamla kopparnätet.
  • Vad kan fiber användas till?

  • Förutom de mer traditionella användningsområdena som telefoni, uppkoppling och tv-sändningar kan fibernätet användas till ofantligt mycket mer. Det kan vara larm av olika slag, allt ifrån inbrottslarm till personlarm i sjukvården eller att elförsörjning går ner. Landskrona Energi satsar en hel del på dessa tjänster och vill att det fibernät man nu investerar i ska användas till så mycket som möjligt. På www.landskrona.net kan du läsa mer om vad man kan erbjuda i dagsläget.