Flytten ett lyft för vindkraftsjätten

I Papperstidningens artikelserie ”Made in Landskrona” har turen nu kommit till Enercon Wind Power (EWP), eller bara Enercon, som vindkraftsjätten från Tyskland också kallas. Deras Landskronatillverkade produkter är av det större slaget.

Vi befinner oss visserligen på klassisk BoIS-mark, på södra delen av Varvsudden. Men på vd Thomas Abrahamssons kontor sitter den ljusblå MFF-halsduken fastnålad på väggen. Precis som tillverkningen av vindkraftstorn, så flyttades i september 2015 hans arbetsplats från Kockums gamla varvsområde i Malmö, till andra före detta varvslokaler i Landskrona.

– Vi har känt oss välkomna, men det vore väl konstigt annat med så många nya arbetstillfällen, säger Thomas Abrahamsson och skrattar.
Runt 200 personer jobbar nu med att tillverka vindkraftstorn i de gamla skrovhallarna, både fast och inhyrd personal. Personalmässigt var flytten odramatisk.
– Alla flyttade med utom en. Sedan är det några som slutat efter hand eftersom de tyckte pendlingen var för jobbig och har fått andra jobb.

Malmö stad vill bygga igen de sista luckorna mellan Västra hamnen och stadskärnan. Men att Enercons flytt skulle gå till just Landskrona var inte självklart, en helt nybyggd anläggning i Ystad var ett alternativ.
– Det var en kostnadsfråga, man måste kunna räkna hem det också, säger Thomas Abrahamsson.
– Dels handlade det om en helt ny anläggning. Hamnen var inte heller muddrad och kajen inte förberedd för att ta emot större fartyg.
Allt det där finns i Landskrona.
– En kaj med bra kapacitet var en grundförutsättning för flytt. Nästan allt går via sjötransport, all plåt kommer hit på båt, och vi levererar också nästan allt med båt, säger Thomas Abrahamsson och berättar att närhet till Malmö också varit avgörande.
– Vi måste ju få med oss personalen. Så vi drog en cirkel med 10 mil som radie från Malmö kan man säga.

Det som tillverkas i hallarna är stålsegment till EWP:s vindkraftstorn. Från råa stålplåtar till  monteringsbara segment, färdigmålade stålkoner med all utrustning monterad. Men inom koncernen görs  allt som krävs för ett färdigt vindkraftverk.
– Vi gör nästan allt själva, vingar, hus, generatorer och gjuter betongfundament. 85 procent av delarna i våra verk gör vi själva. Där är vi lite unika jämfört med våra konkurrenter, säger Thomas Abrahamsson.
Som det mesta har detta två sidor.
– Vi har full kontroll i hela tillverkningskedjan. Så länge marknaden går uppåt är det ju positivt, men om den viker så blir det svårare att skala ned.

Kvalitetskontrollen är noggrann. Tornen ska klara stora belastningar.

De flesta av EWP:s tillverkningsanläggningar ligger i Europa, och här finns också den största marknaden, som växer.
– Tyskland bygger jättemycket vindkraftverk just nu. Det tog riktig fart i och med beslutet om att lägga ned kärnkraften, säger Thomas Abrahamsson.
Några marknader har dock koncernen undvikit hittills, nämligen den amerikanska och den kinesiska. Den amerikanska på grund av risk för skadeståndsmål och den kinesiska på grund av risk för teknikplagiat.
– Vi bygger inte heller havsbaserade verk. Det dubbelt så dyrt och vi har fullt upp med att bygga för landbacken.
Men han utesluter inte att bygga havsbaserade verk i framtiden.
– Det är inte omöjligt, och då ligger Landskrona väldigt bra till, säger Thomas Abrahamsson.

Vindkraftsmarknaden är dock tätt kopplad till energimarknaden, och därför känsligt för energipolitiska beslut.
– Vi är beroende av hur det ser ut med certifikat och tariffsystem på elmarknaden. Tariffer med garanterat lägsta elpris gör det till exempel lättare för investerare att satsa på vindkraft.
Just sådana faktorer gör att EWP:s försäljning i Sverige är obefintlig.
– Det lönar sig inte med vindkraft här. Elpriserna är för låga och certifikaten för grön el för billiga, säger Thomas Abrahamsson.

Som företagsledare inom industriteknikföretag har man oftast bakgrund som antingen ingenjör eller ekonom. Thomas Abrahamssons svar ger ledtrådar om att han är det senare.
– Jag var finanschef på Kockums innan EWP, berättar han.
– Fast när man jobbat med verkstadsindustri i hela sitt liv så blir man också lite kvasi-ingenjör, säger han och skrattar.
Med de kunskaperna förklarar han vilka fördelar just EWP vindkraftverk har jämfört med konkurrenternas.
– Det är driftsäkerheten. EWP har utvecklat egen teknik med direktdrivna generatorer, utan bromsar och växellådor. Lite som en dynamo på en cykel. Nu har de andra börjat följa efter, men tidigare har de flesta använt färdigutvecklade generatorer som måste hålla vissa varvtal. Nu när verken blir större och större så ökar påfrestningarna på växellådor och bromsar. Nackdelen är att våra hus blir lite tyngre än konkurrenternas.
”De andra” i det här fallet är danska Vestas, världens största vindkraftsföretag, och företag som Siemens och General Electric. Men även många mindre tillverkare på lokala marknader.

Så här ett och ett halvt år efter flytten från Malmö så är full produktionskapacitet uppnådd – och utökad.
– Just nu kör vi för fullt. Vi tillverkar sex verk i veckan, av olika typer, två- och tre-megawattsmaskiner. Och nu har vi även dragit igång tillverkning av koncernens största verk i stål, fyramaegawatts-maskiner, i en ny lina. Vi har hyrt in oss på en ny hall. Vi håller på att tillverka åtta stycken av prototypen, och har redan sålt 70 till. Hamnar de här så blir det en utökning av kapaciteten.
Betyder det fler jobb?
– Ja. Men hur många är svårt att säga idag.

 

Bilden ovan: De största stålsegmeten i EWP:s vindkraftstorn mäter åtskilliga meter i diameter, här demonstrerar vd Thomas Abrahamsson skalan. I företagets så kallade ”hybridverk” finns dock ännu större segment, men de gjuts i betong nära platsen där verket ska upp eftersom de är svåra att transportera.

 

Efter att stålplåtarna lastas in ska de blästras. Marjance Bosevski kollar att maskinen gjort det den ska. Nästa steg är tillskärning så att plåtarna går att böja till koner.

 

Enercon Wind Power (EWP)

  • EWP är en industrikoncern med säte i Tyskland som tillverkar, säljer och servar vindkraftverk.
  • Koncernen äger också själva vindkraftparker och säljer el, bland annat så håller EWP på bygga en vindkraftspark med 70 verk utanför Piteå.
  • Inom hela koncernen finns cirka 15000 anställda, på fabriken i Landskrona jobbar cirka 200 personer.
  • EWP har ett 50-tal anläggningar totalt, de flesta finns i Tyskland. Det finns ytterligare en fabrik för ståltorn utom den i Landskrona, den ligger i Magdeburg.
  • Huvudkontoret ligger i nordvästtyska staden Aurich, nära Emden och gränsen till Holland.