Förslag: kommunen ska hissa regnbågsflaggan

Svalövs kommun ska få en policy för hur det ska flaggas i kommunen. Förutom att kommunen flaggar på sin officiella flaggstång mitt i Svalöv på de allmänna svenska flaggdagarna, så innebär förslaget som ligger på bordet att det flaggas även på några andra dagar. När flera flaggor ska hissas samtidigt så sker det på de fem flaggstängerna utanför kommunhuset. Det föreslås ske på fyra av de fem nationella minoriteternas dagar (Samernas nationaldag den 6 februari, Sverigefinnars dag den 24 februari, Romernas dag den 8 april och Tornedalingarnas dag den 15 juli). Dessutom föreslås att flaggor hissas även på några årsdagar: Nordens dag den 23 mars, EU-dagen den 9 maj, Internationella kvinnodagen den 8 mars och på Hbtq-dagen den 17 maj. På den dagen ska Svalövs kommuns flagga, regnbågsflaggan och svenska flaggan hissas.
Det är kommunfullmäktiges presidium som tagit fram förslaget till flaggpolicy som senare ska spikas i kommunfullmäktige.

Bilden ovan: Regnbågsflaggan ska hissas den 17 maj i Svalöv, enligt ett förslag.