Gamla Thornfabriken får nytt namn

I maj 2014 kom chockbeskedet om att Thorn Lighting skulle lägga ned verksamheten i Landskrona. Ett drygt år senare blev det klart att kommunen ämnade köpa Thorns mark och fastigheter vid Industrigatan vars läge beskrivits som ”strategiskt”. Under våren kommer kommunens tvätteri för egna arbetskläder att öppna där, som en del av kommunens satsning på enkla jobb och även delar av tekniska förvaltningen är på väg in i lokalerna, som dock är långt i från fullbelagda. Planer finns också på att riva lagerbyggnaden mittemot rondellen ”33 lågor” och där anlägga en parkeringsplats som ska ersätta de platser som försvinner när kvarteret Jäntan (Flickskolans parkering) bebyggs. Nu har kommunen beslutat att Thorn-fastigheten ska få ett nytt namn, istället för ”gamla Thornfabriken” eller bara ”gamla Thorn” som det hetat i folkmun. ”Ljuspunkten” är det nya namnet som ska knyta an till den tidigare verksamheten med armaturtillverkning. Om det namnet sedan omfamnas av Landskronaborna eller lever endast i kommunala handlingar är en senare fråga…