Golfklubb ser ljust på nya grannar

Norra Borstahusen växer, och någon gång under nästa år måste Landskrona golfklubb lämna sina äldsta sex hål, de söder om Erikstorpsvägen. Detta för att ge plats åt bostäder och park. Nytillträdda klubbchefen ser hellre möjligheter än hinder.

Nio hål på Hildesborgsbanan, en av klubbens två 18-hålsbanor, just nu är avstängda för ombyggnad. Ett brott i rutinerna för klubbens medlemmar. Men inte så länge till, sex nya hål är nämligen anlagda norr om Erikstorpsvägen och den 19 augusti tas de i bruk, när gräset har tagit sig. Då blir Hildesborgsbanan en komplett 18-hålbanan igen, precis som kubbens andra bana, Erikstorpsbanan närmast klubbhuset.
Dessutom kommer de sex hålen söder om Erikstorpsvägen vara öppna på obestämd framtid så att klubben under en tid har totalt 42 hål att spela på.
– Arrendet går ut i slutet av 2018, men det är troligt att kommunen vill ha tillgång till marken innan dess, säger klubbchefen Peter Bengtsson.
– Det är inget problem, kommunen har varit mycket tillmötesgående kring flytten.
Det Peter Bengtsson syftar på är att kommunen har bekostat anläggandet av de sex nya hålen norr om Erikstorpsvägen som ersätter de som försvinner.
– Det har blivit en kostnadsneutral lösning, säger han.

Peter Bengtsson är ny klubbchef på Landskrona golfklubb sedan Håkan Anderberg lämnade efter mer än 40 år på posten. Peter Bengtsson har en mångårig golfbakgrund som först instruktör och senare sportchef på Vasatorps golfklubb. Senast kommer han från en tjänst som klubbchef på Bedinge golfklubb.

Att golfklubben nu får en ny stadsdel som granne ser Peter Bengtsson som en fördel.
– Det är klubbens äldsta sex hål med mycket historia som försvinner och det är klart att många medlemmar har många minnen förknippade med dem. Men jag tror på ett uppsving för juniorverksamheten som redan är stark hos oss. Med inflyttningen så blir det ännu fler unga som kan cykla eller ta bussen till till banan. Vi har redan haft samtal med Engelska skolan om något slags samarbete.

De sex nya hålen norr om Erikstorpsvägen är klara. Nu återstår att låta gräset växa till sig och sådant som att fylla bunkrarna med sand.

Nya vuxenmedlemmar finns också bland förhoppningarna.
– Idag har vi ingen kö, och skulle kunna ta emot ett 80-tal medlemmar till, säger Peter Bengtsson.

I och med gamla hål försvinner och nya byggts, så passar klubben också på att dra om banorna. Några hål har byggts om och har även bytt bana så att båda banorna har hål både på den mer flacka delen av golfbanan och på kullarna mot Hildesborg.
– Vi har märkt i bokningarna att gamla Hildesborgsbanan varit lite mindre populär. Att gå i backarna kan vara besvärligt för äldre spelare. Nu när banorna hänger ihop mer och Hildesborgsbanan blivit flackare och snabbare så hoppas vi får mer jämn bokning, säger Peter Bengtsson.

Bilden ovan: Utsikten från kullarna mot Hildesborg är inte dålig.

Tidsplan för klubbens banor

 • Nu – 18 juni:
  Eriktorpsbanan 18 hål öppna
  Hildesborgsbanan 9 hål öppna
 • 19 juni – 18 augusti
  Eriktorpsbanan 18 hål öppna
  Hildesborgsbanan 18 hål öppna
 • 19 augusti – framåt
  Eriktorpsbanan 18 hål öppna
  Hildesborgsbanan 18 hål öppna
  + Erikstorpbanan, 6 hål öppna